Параметри на рендеринга

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
До параметрите на процеса рендериране, отново имаме достъп по няколко начина.
Първо те са локализирани на две основни места.
Едното, от които е под прозореца, в който излиза изображението.
Ето този панел, който казахме, че е специфичен за "mental rey".
Откъдето също мога да стартирам процеса и да избира типа на рендериране.
Като тук основно се работи с присети.
За някои от основните свойства на самото изображение.
Тук не се работи с конкретни стойности, за който и да било от параметрите.
А по-скоро, с вече запазени такива, които мога да променям с промяната на положението на Ето този слайдер.
Колкото по-надясно за всички слайдери е валидно това.
Толкова по-високо качество на рендра се получава.
И толкова по-дълго време отнема самото пресмятане на рендеринга.
Но пак казвам, че винаги се търси процеса на оптималното като стойности за рендерирането, а не максималното.
Тъй като например за изображението, което ориентираме в момента качество 2, визуална може да бъде същото, както и качество 8.
Само, че качество 8 може да се рендва в пъти по-дълго време, отколкото качество 2.
Освен тези присети за рендериране обаче, имаме достъп и до детайлните настройки на рендеринга.
До които стигаме от рендеринг менюто, "render setup, F10", или от "mein toolbar".
Първата иконка за рендериране, "render setup".
Тук параметрите са организирани в 5 отделни табулатора.
Като първият е общ за самият рендер.
Независимо, кой "render engine" сме избрали.
От тук се задават основни параметри.
Като например, колко "frames" да бъдат рендерирани Както в нашият случай само един фрейм.
Това е така нареченият "single image".
Единично изображение от рендерирането, където обаче ако искам мога да сменя тази опция.
Например да рендерирам целият "timeline", ако имам някаква анимация.
Или да избера обхват от различни "frames", както и също мога да задам всеки пети фрейм да бъде рендериран.
Имам възможност да задам различни номера и различен брой кадри да бъдат рендерирани.
Както е отбелязано в случая, първи кадър, трети и всички между 5 и 12.
Другите основни неща са като избор мога да задам, коя част от изображението да бъде рендерирана.
Което ще разгледаме, когато разглеждаме и прозореца на самият рендеринг.
Там също имам достъп до тези параметри.
Другата част, която видяхме, когато разглеждахме камерите.
Тя е много важна "output size".
Това е големината на изображението, което рендерираме.
Зададена е в пиксели.
Както съм го задал в момента.
С "preset", който използвам "hdtv".
При, който шейната на отвора на блендата е 20 мм.
Мога да избирам Различни присети за големините, които имат едно и също "image aspect ratio", или едно и също отношение на изображението, ширина към височина.
В случая "aspect ratio" на пикселите е 1, при този тип "output size", което значи, че всеки пиксел е квадратен.
Има други варианти, в които това съотношение на пикселите е различно.
Тъй като полигоните от нашата геометрия имат лицева и опака страна.
Лицевата страна се рендерира по подразбиране, но опаката не.
Ако искам и двете страни на полигона да се рендерират.
Трябва ето тази опция "forse 2-sided" да бъде маркирана.
Друг важен общо параметър а за самото рендериране е "render output", или това е предварително задаване на запазване на изображението след запазването.
Във файл, на който предварително избираме мястото, името и типа на файла.
Ако това нещо не го Ако това не го зададем оттук, можем по-късно да го зададем, след края на рендера.
От "render frame window".
Ако резервираме единично изображение.
Ако рендваме някакъв "sequence", или такава последователност от изображения.
Тук задължително трябва да изберем място, където това нещо да се запазва.
Още едно важно нещо, което разгледахме вече от това меню е избора на "render engine", който се присъединява от това меню и може да се запази по подразбиране всеки път да се използва той.
След присъединяването на такъв "render engine", в "drop-down box, presets", се появяват неговите присети, които са с настройки, характерни за определен тип рендериране.
Тъй като процеса на рендериране се стартира за активния прозорец, който е маркиран в момента.
При избор на командата рендеринг.
Тъй като околната среда ми е черна и няма светлина извън тази затворена кутия.
В "top view" рендера е черен.
Но ако искам независимо, кой прозорец е активен винаги да резервирам през този, за който вече имам позиционирана камера.
От "render setup" мога да избера това винаги да става през камерата и да заключа този избор.
Независимо, кой прозорец е активен, винаги рендера да става на този, който е през камерата.
Основните параметри за рендерирането като по-специфични, ще ги раздадем в следващите уроци.
Където ще се опитаме да дадем и обяснение на това, как светлината работи в нашата сцена.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Параметрите на процеса рендериране ?
не са достъпни освен от менюто Rendering
нямат нищо общо с големината на изображението, която сме избрали при избора на камера
нямат нищо общо с времето за което ще приключи процеса
не са универсални за всеки тип рендеринг

Въпроси и отговори