Новости в булевите операции (Booleans)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме, като ново във версията 2017, са новостите в булевите команди.
Ще разгледаме тази семпла сцена, в която имаме няколко обекта.
Заоблен куб, цилиндър и четири сфери.
Ще започнем както обикновено с със стандартна булева команда.
Ще селектирам най-големият обект и От "create" панела ще го превърна в compound object.
"Boolean".
Ще разширим малко панела, за да може да виждаме по-ясно менютата.
Нямаме изменение в типа на булевите команди, но имаме изменение в интерфейса им.
Малко по-добре изглежда сега.
По-ясна е какво прави всяка от командите.
Имаме някои новости, които ще разгледаме.
Като булевите операции в предишните версии и тук отново трябва да въведем операнди или следващите обекти с които да свържем селектирания обект.
Това става с бутона "Add Operands".
По подразбиране опцията, която остава е "Union".
Тоест следващите обекти, които ще изберем, ще бъдат обединени.
При кликване върху тях, ще те добавя в списъка с операндите.
Ще добавим и четирите сфери.
Десен бутон за да приключа, операция за поставяне на обекти.
В "Modify" панела ще се върна в параметрите на булевата операция.
Новото, което можем да направим тук, е да изберем различен тип операция на елементите от булевата команда.
Например, ето тази сфера, която е селектирана от списъка.
Тя може да бъде с "substract" или да бъде извадена.
Докато всички други сфери са обединени.
Операцията, която извършихме, се вижда от иконката пред името на обекта.
Другото което можем да направим е да ги обединим няколко обекта в група.
И с тях да извършим една и съща операция.
Ако изберат тази сфера, десен бутон и "Create New Boolean".
Селектирам другите две сфери с "Ctrl" и с кликване и влачене ги премествам в "SubBoolean01".
Сега мога да променя типът на операцията за всички елементи.
Това определя приоритета на действие и в какъв ред ще се извършват операциите.
Отново имаме избор кой материал да се вижда.
Аз в момента не съм приложил материали.
Но от това не е от нововъведенията, просто продължава да го има като опция.
Но в дисплей имаме различен вариант за изглед на получения резултат.
Можем да виждаме операндите.
Можем да виждаме операциите които са селектирани.
или да питаме крайният резултат.
По подразбиране виждаме крайният резултат.
Другата полезна добавка е е новият "Boolean Explorer".
Ще покажа как работи заедно със "Scene Explorer", който ще стартирам от този бутон.
Нещата тук са доста опростени.
Ако искам този цилиндър, да го добавя в тези булеви операции, трябва да кликна и да го привлача.
Добавям го към списъка.
Той се добавя тук и вече участва в булевата операция.
По подразбиране се добавя с "Union" опция.
Оттук мога да сменя типа на булевата операция.
Това което е хубаво на тази операция е, че с новите булеви операции, обектите с които работим, продължават да се виждат и в "Sciene Explorer".
От тук може отново да ги селектираме и да имаме достъп до техните параметри.
Макар да не се вижда в сцената.
Те са скрити от изгледа в сцената.
Те продават да съществуват в сцената и имаме достъп до техните параметри.
Въпреки че те са във булев обект.
Когато селектираме цилиндъра, можем да променим параметрите му.
Например радиуса.
Той интерактивно се променя в булева операция.
Също така достъп до тези параметри на обектите, които участват в булевата операция, имаме и в "modify" панела когато е селектиран булевия елемент.
На елементът на който искаме да повлияем, в този списък отново се появяват неговите параметри.
Тъй като не винаги можем да запомним в кой елемент е този който искаме да променим.
Особено когато не са наименовани, както трябва.
Така че, от тук можем лесно да се ориентираме и да променяме параметрите на елементи, които вече участват в булевите команди.
Промениха се всички отрези от сферите, тъй като сферите са "instant" копия.
С това приключихме с новостите в булевите команди 3D Studio Max 2017.