Нови инструменти за работа с текст - TextPlus

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващата новост, с която ще споменем тук е замяната на инструмента "text" с "text plus".
Да разгледаме един пример.
От "Create" панела избираме "text plus".
Създавам текстът във "front view".
Десен бутон за да приключа командата и се връщам в "modify" панела.
Големината на региона, в който се изписва текста е определена с ето тези бели скоби.
Ако променим този регион, така че текста да не се вписа по дължина.
Той автоматично ще се преориентира в този регион.
Така че той винаги ще се стреми да бъде в тази рамка.
Като текстов редактор, тук има доста подобрения.
Има също така добавен по-голям текстов прозорец, в който по-лесно може да се работи с текста.
Тук са добавени допълнителни опции за работа с текста.
Другото ново, което е добавено тук, е ето този бутон "manipulate text".
С него селектираната част може да бъде редактирана отделно.
Може да бъде скалирана.
Ако бъдете в момента внимание разстоянието между двете съседни букви "t" и "p" се запазва.
Другия вариант е с бутона "Shift" да изберем отделен символ.
Ако нещо от текста не е селектирано с бутона "Shift" и кликване върху ето тази точка, може да редактираме само един символ.
Към текста, който сме изписали можем да добавяме "Beveling".
Също така и екструдиране на текста.
"Text plus" го има и w предишната версия 2016.
Там също може да го използвате и да експериментирате с него.
Както видяхте тук няма нищо сложно и не е много по-различно от предишното използване на стандартния "text" в "max".
Има някои допълнителни опции, които може да използва за улеснение при работата с текст.
Както и за превръщането му в 3D обект.
Може би единственото, което не е интуитивно е работата с един символ от текста.
Това става посредством "Shift" бутона.
Инструмента "text" ни дава много по-голям контрол и много по-прецизни настройки при работата с текст в "max" 2017.

Въпроси и отговори