Завъртане и скалиране на обекти (rotate and scale)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Командата завъртане, може да бъде активирана с натискрена този бутон, или с "e" от клавиатурата.
При актирането ѝ и маркирането на обекта се появява трансформационното гизмо на тази команда.
Това гизмо е малко по-различно от гизмото на "move".
Tо фактически се състои от ето тези кръгове, по кoито с кликване и влачене можем да завъртаме обекта.
Pо принцип завъртането в случая е с неточни градуси.
Градусите ги виждам в жълтите скоби, които се виждат над обекта.
Ако искам това завъртане, да стане наточен градус отново имам няколко варианта.
Единият е с десен бутон върху командата да излезе неният "transform type-in" прозорец, в който да напиша например около оста "x", около тази ос, да се завърти на 45 градуса.
"ctrl-z", за да върна командата, или да активирам ето този бутон за "angle snap toggle".
Kато по принцип за тези бутони, ще говорим в следващият урок.
С активацията на този бутон, ще завъртам на точни градуси.
През 5 градуса е по подразбиране стъпката, с която завъртам което е доста удобно И след като избира позицията, в която искам да оставя обекта.
Пускам оста, върху която съм влачил.
За командата "scale", имам три възможности.
С активирането ѝ излиза нейното трансформационно гизмо, което по принцип доста прилича на това на командата "move".
Но тук вътрешната част е малко по-различна.
Отново мога да склирам обекта, само по някоя от осите.
В момента виждам промяната най-хубаво в "top view".
Това скалиране сега "non uniform scale".
Не скалирам по всички оси едновременно.
Мога да скалирам по две от осите едновременно.
И за да направя "uniform scale", или по всички оси едновременно, трябва да кликна и да влача в този жълт триъгълник, който е между трите оси.
Освен възможностите за "uniform" и "nonuniform scale", имам и възможността за "squash".
"Select and squash" Това значи, че когато тръгна да скалирам по някоя от осите.
Например с кликване и влачене надолу чайника, ще си променя размера по височина, но се опитва и в другите две оси да компенсира това смачкване.
С този ефект обикновено се анимират подскачащи обекти.
С натискане на десен бутон върху командата излиза "transform type-in" прозореца, за самата команда.
Там фактически, ако тези, които съм променил с кликване и влачене, ги върна на 100% Имам първоначалният обект, преди неговото скалиране.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е завъртане на обект около оста Z на 47° ?
да
не
не, възможно е само около осите X и Y
да, но само чрез прозореца “Move Transform Type-In”

Въпроси и отговори