“Lattice and Twist”

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващите два модификатора, които ще разгледаме са "lattice" и "twist".
В нашата сцена имаме една обикновена равнина, с нейните параметри и една сфера.
Ще видим първо как действа модификатора "lattice" върху едно кубче.
След като е селектирано от списъка избирам "lattice".
"alt + q" за изолирана селекция.
Изключвам за момент модификатора.
Там, където е имало ръбове от повърхността на обекта, се превръщат в тези съединителни елементи.
Там, където са били точките, "vertex", се появяват тези съединителни елементи.
"lattice" е много удобен за правене на някакви решетки.
Той има опция тези съединителни елементи, които са по точките да не се виждат.
Могат да се виждат само правите елементи или само точките.
Решетките могат много лесно и много бързо да се правят.
Този профил, който е съединяващия, може също лесно да се регулира.
Ще изтрия двата елемента, които направихме допълнително.
Ще се върна към основните елементи от нашата сцена.
Другото преимущество, което има "lattice" е, че може да бъде прилаган не само на целият обект, но и на част от обекта.
В момента конвертирах сферата в "editable poly" и маркирах само едната половина.
С така маркирани полигони, прилагам модификатора "lattice".
Изключвам опцията - да не се прилага върху целият обект.
Ще приложа "lattice" и върху равнината.
Трябва да се виждат и правите, и кривите съединителни елементи.
Когато "joint type" е "icosa" и задам достатъчен брой сегменти, тези съединителни елементи стават сферични.
Ще го оставя със сегменти "три".
За правите елементи мога също да увелича броя, така че също да стават цилиндрични.
Върху този модификатор можем да сложим модификатора "twist".
"twist" се опитва да усуква обекта, с големина на ъгъла, която се задава в полето "angle".
В случая, искам това усукване да стане около ординатата "Y".
Също така "twist" има горна и долна граница на усукване.
Ако се използва този ефект, се усукват само тези "vertex", които са между двете граници.
"Нула" границата е точно в средата на обекта.
Петдесет сантиметра нагоре и петдесет сантиметра надолу.
За долната граница трябва да са минус 50, тъй като това е по ординатата на "Z".
От центъра, който е нула, до петдесет сантиметра нагоре, което е "upper limit".
И до минус 50, което е на "lower limit".
Само тази част ще бъде усуквана.
"lattice" има ограничено приложение, но всеки от модификаторите има такова действие, че да улесни целия процес на моделиране.
Употребата и познаването на тези модификатори е почти задължително.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Модификаторът „Twist“ :
превръща избраният обект в „решетка“ на базата на неговият wireframe
изкривява обекта с възможност за избор на ъгъл
усуква обекта с възможност за избор на ъгъл
дава възможност за редактиране на 2D обекти

Въпроси и отговори