Модификатор за заобляне - Quad Chamfer

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващото нещо, което ще разгледаме е добавено в новата версия - "quad chamfer".
Ще илюстрираме примера като използваме един куб.
Няма нищо специално в сцената.
Искам да ви покажа какви са преимуществата на новият "quad chamfer".
Този куб ще го превърнем в "editable poly".
Ще селектирам всички ръбове.
Ако искам да заобля ръбовете, мога да го направя по познатият начин: след като са селектирани, десен бутон и мога да избера "chamfer" или настройките на "chamfer".
Избирам го от тук, настройки на "chamfer".
Дотук нищо ново.
Това е познатата команда "chamfer".
Новата част е вмъкната тук.
в типа на "chamfer".
В момента е избран триъгълен "chamfer".
Той е стандартният "chamfer".
Тук може да сменим типа на "quad chamfer".
Преди да го изберем от тук, вижте как ще се промени ръбът.
В момента ръбът е триъгълник.
С "quad chamfer" при заоблянето не остават триъгълници, а остават четириъгълници.
Това е най-голямото преимущество при това заобляне.
След малко ще ви покажа защо.
Тук искам да ви покажа още една допълнителна стойка, която е вметната в този тип "chamfer".
Може да се променя заоблянето.
За да го видим по-отчетливо ще увелича броя на сегментите.
Следващият параметър, за който споменахме е този "edge tension".
В моментът е единица.
Вижте как с неговата промяна, се променя и типа на заоблянето; по-скоро радиуса на заоблянето.
Това е много полезно нещо.
Ще го оставя така.
Ще клонирам този куб още веднъж.
Ще го трансформирам в "editable poly".
Ще селектирам всички ръбове.
Ще направя същото заобляне със стандартния "chamfer".
За да мога да ви покажа каква е разликата от това да завършват тук с триъгълници и с четириъгълници.
Върху тази геометрия, ще приложа "turbosmooth".
Ще го приложа и върху този куб.
Това, което забелязваме е, че тук геометрията остава правилна, защото "turbosmooth" трябва да раздели правилен четириъгълник на по-малко на брой четириъгълници.
Това прави "turbosmooth".
Всеки четириъгълник го разделя на нови четири четириъгълника.
Когато трябва да раздели триъгълници и четириъгълници едновременно, геометрията не може да остане постоянна.
Получават се ето тези изкривявания, които могат да бъдат "shading" ефект, който не е желан.
Можем да кажем, че триъгълниците в геометрията не трябва да присъстват на отговорни и позиции и трябва да се избягват.
За хора, които се занимават с моделиране за "stock martkets" знаят колко е важно това.
Знаят и какво подобрение е новият "chamfer".
Искам да покажа още едно преимущество на този "chamfer".
Това е, че може да бъде използван и като модификатор.
Стандартен "chamfer".
Това, което правим с него остава в самата геометрия.
С новия "chamfer", който е добавен като модификатор в листа с модификаторите.
Ще изолирам този обект.
Може да направим промени, които след това може да върнем.
Това е много ценно.
Отново може да избираме типа на "chamfer".
"quad" или "standard".
Ще го оставя на "quad".
Над този "box" ще добавя едно "edit poly", за да мога да ви покажа от "chamfer" една нова опция.
Тук са стандартните настройки, които имаме за модификатора.
"amount" "segments" "tension" Вече ги разгледахме.
Понеже това нещо е в модификатор, може да се включва, може да се изключва може и да се връщаме в него.
Това е много полезно.
Има още една полезна част - тук можем да използваме тази отметка "open chamfer".
Това означава, че там където се появила новата геометрия, от заоблянето, можем да я премахнем изцяло.
Също може да използваме само заоблената част.
Това досега беше възможно с няколко ръчни операции и сега това е улеснено и е оставено като опция.
Ще ги махна за момента, за да ви покажа и това, че може да сменим и начина на действие на модификатора от типа на селекцията.
Например: ако имам в модификатора "edit poly", имам селектиран този ръб.
В "chamfer", освен "from stack", което ще рече - да чете от модификаторите отдолу - нагоре.
Можем да го направим само и за селектирания ръб.
В случая тук няма да има видима разлика, защото нямам нищо по-надолу в "stack".
Другите възможности са или за всички ръбове, или тук другите типове селекции, които можем да изберем.
Също така имаме и различни опции, които можем да избираме за типа на заоблянето на отделните полигони.
Ще го оставя така.
Това е новият модификатор.
По-точно, новото заобляне.
То вече може да става на базата на четириъгълници.
Сигурен съм, че ще бъде много мощен инструмент в арсенала ви за моделиране.