ART рендер енджин / ART Physical Sun and Sky

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В същата сцена, в която разгледахме новата физическа камера в "Max 2016".
Ще разгледаме и новият рендер енджин- "art renderer" в "3D Studio Max 2017".
Вече е подготвен изгледа към някакви обекти.
Само това, което искам да уточня в момента е, че в околната среда не използваме никаква карта и нямаме никакъв "exposure control".
За да имаме достъп и реално да използваме новият рендер енджин, ще трябва да го присъединим от рендер "setup".
Падащо меню на "renderer", трябва да изберем "art renderer".
Това, с което се характеризира основно новият рендерер че има изключително малко настройки, до които потребителя има достъп.
Това от една гледна точка е положително.
В момента ако направим един тестов рендер през камерата, ще получим това изображение.
Рендерирането е с брой итерации, или по-специфично време.
Но това ще уточним малко по-късно.
А това, с което искам да започнем е новата дневна система.
До която имаме достъп от "create" панела.
Фотометрично осветление, "sun positioner".
На практика не е нищо ново.
Просто достъпът до дневната система, вече е в светлините и се нарича "sun positioner".
Отново изчертаваме компаса в сцената.
Определяме посоката на север и височината, на която да бъде разположено слънцето.
Десен бутон за да приключим командата.
Отново можем да дадем специфична дата и разположението на слънцето.
Също така можем да го направим и ръчно, когато е селектиран този бутон "menual" Селекцията, всъщност самата система става, със селектиране компаса на системата.
Ако тръгна да селектирам тази част тук отгоре, в момента няма да мога.
Затова трябва да селектирам компаса.
Ако искам в "manual", да мога да преместя позицията на слънцето.
Става с ето тези два спинера, или с ниво на селекция "sun", в "sun positioner".
Виждате, че автоматично в тези спинери, стойностите се променят.
След като сме добавили този "sun positioner", в околната среда вече автоматично e добавeнa карта за "physical sun and sky" и "exposure control" е избран да бъде през физическата камера.
За самията рендер, начинът, по който работи е следният: могат да бъдат контролирани три основни параметъра.
Качеството на "renderer", който по подразбиране започва с "draft".
Това е съмнително ниско качество.
Другият параметър е, колко време да рендерира? Независимо дали е стигнало това качество, или не.
Изтече ли това време рендера спира.
Другият "setup" за този рендер е по брой на итерациите.
Интерациите всъщност са броя на опресняванията.
Аз за момента, ще използвам контрола на рендера, който е с качеството и ще направя един тестов рендер на "draft".
Вече споменахме, този рендер "engine" е физически базиран и има доста малко настройки, така че това ограничение в някои случаи не винаги е положително.
Тук не може да се представят някои неща, както физически не са.
Например, плътността на сенките и дали някой обект да участва със сянката си в този обект.
Дали да бъде изключен от осветлението.
Но пак казвам, че самият "setup" на "renderer" е доста бърз и много лесно се контролира.
Увеличавам тук качеството към медиум с 28 децибела ниво на шума.
И ще включа "filtering".
Оставям го на 50.
По подразбиране тази стойност е окей.
Друго нещо, което искам да спомена е, че ако използваме точкови източници, които нямат зададена големина.
От тук можем да посочим, какъв е диаметъра Това е важно като контрол.
Тъй като то ще ни даде остротата, или плавния преход между тъмната и светлата част на снимката.
Като цяло това са основите настройки.
Имаме възможност за добавяне на рендер елементи.
С тези настройки, ще пусна един нов рендер.
Увеличаването тук, на качеството доста прогресивно, ще доведе до увеличаване на времето за рендериране.
Ако използвате някои от физическите материали, които разгледахме по-рано.
За този "art renderer".
Tова време може да стане доста дълго.
Тъй като например при металите и там където имаме малко по-сложна рефлекция.
Времето за рендериране се увеличава доста.
Имайте го предвид и ако времето е прекалено дълго за рендериране на изображението.
Това автоматично значи, че не го препоръчвам този рендерер за никакви анимации.
Но за единични изображения, ако е прекалено дълго времето за рендериране Трябва да намалите качеството, или съответно да зададете някакъв друг ограничител, който е по време или брой интерации.
Ако трябва да се върнем на основните преимущества и недостатъци на този "renderer".
Преимъществата са, че много бързо се настройва.
Има много малко контроли, които да безпокояте потребителите.
Физически базиран е.
Дава коректни резултати.
Недостатъците са сравнително дълго време за рендериране и невъзможност за артистични промени на някои параметри, които са реални за материала.
С други "render engines" възможност се направят.
Но това са преимущества и недостатъци, който всеки "renderer" има.
Няма перфектен за момента, така че всеки сам може да избере дали е подходящ за него, или не.
С това видео, ще приключим новите "features" в версията 2017 на "3D Studio Max".

Въпроси и отговори

  • Как да 

    Maria:

    настроя новата дневна светлина ? След като я поставя и рендерирам екрана е черен. Отскоро съм с версия 2017

    Maria:

    Намерих решението ,Просто е сложена отметка пред Displacement в render setup