Ръчно добавяне на геометрични връзки (Manually Geometric Relations)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Автоматичните геометрични връзки са много мощен инструмент, но понякога се налага да променим тези, които "Solidworks" е наложил автоматично или да добавим ръчно други връзки.
Нека разгледаме тази линия тук.
Да кажем, че искаме да ѝ добавим връзка за вертикалност.
Когато я изберем отляво се отваря "property manager" за въпросната линия.
В този раздел има няколко възможни връзки, които можем да добавим.
За хоризонталност, за вертикалност.
Виждаме, че тя е потъмнена, защото "Solidworks" ни предлага именно нея, тъй като сме по-близко до вертикално положение.
И връзка за фиксираност.
Избираме вертикалност.
Линията автоматично стана вертикална, а връзката се показа горе в този прозорец.
Сега ще натисна "undo", за да покажа още един метод.
Когато изберем линията, отгоре до курсора ми се появява една лента с инструменти и най-отгоре имаме същите три възможни връзки.
Избираме тази за вертикалност и имаме абсолютно същия резултат.
С бутона "escape" можем да излезнем от "property manager" и да деселектираме линията.
Ако искаме да наложим връзка между две линии, то тогава ги селектираме и двете и отгоре ни се появява лентата с инструменти с възможните връзки, но нека ги разгледаме оттук, защото са изписани, коя какво означава.
Оъново имаме връзка за хоризонталност, която се налага едновременно и на двете линии, поотделно.
Връзка за вертикалност, която също се налага едновременно на двете линии поотделно.
Връзка за съосност, като прави двете линии съосни една спрямо друга.
Връзка за перпендикулярност, като прави двете линии перпендикуярни една спрямо друга.
Връзка за успоредност и връзка за равенство на техните дължини.
Можем да наложим повече от една връзки.
Например за успоредност и за равенство.
Когато сме готови, с отметката тук излизаме от "property manager".
Ако изберем едновременно линия и дъга тогава възможните връзки са различни, а те са тангенциалност и фиксираност.
Можем да добавим връзка за тангенциалност.
Kогато изберем две окръжности, тогава възможните връзки са за съвпадение на двете окръжности, тангенциалносt между две окръжности, концентричност на двете окръжности и равенство на техните диаметри.
И отново връзка за фиксиранoст.
Връзката за фиксираност фиксира обектите в пространството и техните размери.
След като тя бъде наложена обектите не могат нито да бъдат местени, нито да бъдат преоразмерявани.
Сега ще ви покажа метод за бързо добавяне на връзки между два обекта, които имат обща точка.
Той е именно като изберем въпросната обща точка и тогава от лентата с инструменти до курсора виждаме възможните връзки между двата обекта.
Ако обектите са две линии, нека ги изчертая първо, защото няма предварително подготвени.
Ако избера тяхната обща точка виждаме възможните геометрични връзки, които можем да наложим на двете линии.
Друг начин да наложим връзки на няколко елемента едновременно е чрез инструмента "add relation" Тогава се отваря този прозорец, в който можем да селектираме елементите и отдолу ни се появява списъка с възможните геометрични връзки.
Изтриването на геометрични връзки е също толкова лесно, както и добавянето им.
Най-бързия и лесен начин е, когато изберем маркера на въпросната връзка, като кликнем с ляв бутон на мишката върху него и натисни бутона "delete" на клавиатурата.
Тогава връзката изчезва и линията вече не е вертикална.
Друг начин е, когато селектираме елемент и в "property manager" видяхте, че тук отгоре се появяват връзките, които са наложени към него.
От този списък можем да избираме връзките, те се осветяват в графичната област и когато преценим, коя връзка искаме да изтрием с десен бутон върху нея можем да изберем командата "delete".
Или ако изберем "delete all" то тогава се изтриват всичките наведнъж.
Има и специален инструмент за изтриване на геометрични връзки.
Това е "display delete relations" кайто се стартира от тук.
Тогава отляво се появяват в един списък всички наложени геометрични връзки, които съществуват в скицата.
Когато ги избираме те се осветяват в геометричната област, както и елементите, на които те са наложени и с десен бутон по същия начин можем да изтрием само избраната връзка или всички.
Понякога, когато се чертаят много големи и сложни скици маркерите на геометричните връзки по-скоро ни пречат, отколкото да ни помагат.
Тогава ние можем да изключим тяхната визуализация, като това става от менюто "view" и бутончето "sketch relations".
Виждате маркерите изчезнаха.
Или с по-бърз достъп от този инструмент, който се нарича "hide/show items" и този бутон, който е "view sketch relations".
Eто те отново се появиха.
Nаучихте се, как да работите с геометричните връзки в скиците.
В следващият урок ще се научите да добавяте размери, за да имате пълен контрол над елементите в тях.
Но преди да преминете към него повторете и експериментирайте с нещата, които вече знаете.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се добавят ръчно геометрични връзки ?
Като се селектират елементите в скицата и от Property manager или от бързата лента с инструменти до курсора се изберат подходящите връзки
Като се изтрият елементите и се начертаят отначало, така че SolidWorks да наложи автоматични

Въпроси и отговори

 • Младен Георгиев:

  Здравейте, бихте ли дали конкретен пример, където ви се налага да направите това? В SolidWorks не съществува команда, която да обедени няколко линии в една. За това дайте пример, за да помислим за друга стратегия на построяването, което е необходимо да направите. 

  Людмил Николов:

  Моят начин е да създам нова линия върхи вече създадените повече от една,след което ги изтривам.Допусках,че има инструмент,който не съм открил(:.Благодаря за отговора!

  Младен Георгиев:

  Попитах защо ви се налага да създавате няколко линии, а после една цяла върху тях? Защо вместо това не създадете една линия с необходимите размери? Ако може да качите снимка на екрана и да обясните по-детайлно.

  Людмил Николов:

  Здравейте,не успях да кача снимка на конкретен пример,за това ще се опитам да обясня.Понякога в процес на скициране решавам,че искам да удължа дадена линия,като просто продължавам с нова от края на старата.По този начин се е случвало да се съберат 2,3 линии,след което завършвам с изтриване на тези линии и създаване на една цяла.Може би е грешен навик,но това ми бе начина,по който скицирах.Ще опитам да създавам една линия,на която да редактирам размера.Дано съм бил по-ясен.Благодаря за отговора!

  Младен Георгиев:

  Ако съм ви разбрал правилно, на вас ви трябва инструмента Power Trim. С него може да изрязвате или удължавате линии до избран обект или произволно в пространството. За него е урока в модул 3, урок 7- Изрязване и удължаване на елементи (Trim & Extend).


  Maria Kulena:

  При това , промяната на размера ще се отрази автоматично на всички проекции и на сборния чертеж също . Поне аз така разбрах нещата .

  Цанко Дилов:

  Людмил, Въпросът е твърде общ. Впечатлението е, че става въпрос за обединяване на две линии изобщо. Например две линии под някакъв ъгъл, различен от продължението им. В частност се разбра, че една линия може да се удължи или скъси. От отговора на инж. Георгиев разбрах, че няма команда за обединяване на линии.

  Лалка Грънчарова:

  При затворен контур на скицата и оразмеряване, мисля че всичко си отива на мястото и няма нужда от удължаване на дадена линия или допълване с друга.

  Йордан:

  Опитах различни варианти, но само с опциите на Power Trim успявам да постигна желаният резултат.

  Борислав Б. Хъшовски:

  При показване на възможните връзки между две линии във урока след избирането на линиите започва последователно избиране на връзките като при избиране на следваща връзка предишната се отменя, докато при мен избраната връзка остава и при натискане бутона на следващата връзка тя се добавя и се натрупват излишни връзки, Защо се получава тази разлика.

 • Как да разделим "залепени" елементи?

  Румен Драганов:

  Когато при чертане съвпаднем край на линия с край на друга линия или дъга, тези краища "залепват" без да се появява връзка за съвпадение (coincidence), която може да се премахне. Как може да отместим единия от тези елементи, без той да влачи общия връх на другия?

  Тихомир:

  като и наложим разтояние една от друга

 • Защо става натрупване на геометрични връзки

  Борислав Б. Хъшовски:

  При показване на възможните връзки между две линии във урока след избирането на линиите започва последователно избиране на връзките като при избиране на следваща връзка предишната се отменя, докато при мен избраната връзка остава и при натискане бутона на следващата връзка тя се добавя и се натрупват излишни връзки, Защо се получава тази разлика