Позициониране на детайл чрез преместване и завъртане (Move & Rotate Components)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може бързо да се премести или завърти детайл в сглобена единица, без да се стартират инструментите Move Components и Rotate Components ?
Детайл се премества, като се кликне и задържи върху него ляв бутон на мишката и се влачи, а се завърта със същата техника но със задържан десен бутон
Детайл се премества, като се кликне и задържи върху него десен бутон на мишката и се влачи, а се завърта със същата техника но със задържан ляв бутон
Няма такъв метод, задължително трябва да се стартира съответния инструмент