Въведение в "Top-Down design" метод за проектиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
До този момент работихме в следната последователност: най-напред създавахме детайлите в отделни файлове, а след това ги сглобявахме в сглобени единици, като ги обърнахме с връзки "mates".
В "Solidworks" този метод се нарича "bottom up", или отдолу нагоре.
Ако се налага да направим корекция на детайла, в най-общия случай трябва да го отворим в неговия прозорец и да го редактираме.
След като го затворим промените се отразяват в сглобената единица.
Този метод е добър, когато имаме предварително подготвени детайли, които не се променят често формата и размерите, по време на проектирането.
Има и метод, при който един или няколко градивни елемента от детйл се дефинират в контекста на сглобената единица, като се обвързват към геометрията на друг детайл или план-скица в сглобената единица.
Този метод се нарича "top-down" или отгоре надолу, защото геометрията се управлява от сглобената единица.
Тоест отгоре и слиза надолу към детайла.
В този урок ще направим само въведение към този метод.
Няма да навлизаме в подробности, тъй като за начинаещи е препоръчително първо да усвоите традиционния метод - отдолу-нагоре.
Но все пак е добре да имате представа и за тази възможност.
За да демонстрирам това най-напред ще потиснем оста.
След това ще моделираме изцяло Нова в контекста на сглобената единица.
За да започнем с дефиниране на нов детайл трябва да натисна стрелката под "insert components" и да изберем "new part".
Виждаме, че до курсора се появява отметка, която ни приканва да изберем стена за скициране, на първата скица от новия детайл.
Посочваме тази и автоматично влизаме в режим за скициране.
В "command manager" се зареди раздела "sketch" а в "feature manager" се появи нов детайл, който засега се казва part-1.
Нека изберем този ръб и го конвертираме, след което да стартираме инструмента "extruded Boss/Base".
За крайна условие да изберем "offset to surface" и да посочим тази стена.
Излизаме с десен бутон на мишката.
Обърнете внимание, че в момента се намираме в режим за редактиране на компонент в сглобената единица.
Сега може да добавим и фаските.
След като сме готови излизаме от режима за редактиране на компонента, Ако сега променим дължината на основата, то дължината на оста също ще се промени заедно с нея.
Същото важи и ако променим диаметъра на отвора на основата.
Във "feature manager" обърнете внимание, че около името на детайл "part 1" има квадратни скоби.
Това означава, че той в момента е записан виртуално в сглобената единица.
След като кликнем с десен бутон върху него, от менюто може да изберем "rename part", за да го преименуваме и "Save part in external file", за да го запишем във външен файл.
Когато отворим файла в собствения му прозорец забележете, че след името на градивния елемент "boss extrude 1" има стрелка.
Това означава, че той има референция към друг файл, тъй като обвързахме дълбочината на изтеглянето със стената на основата.
Същата стрелка има и след скицата, тъй като конвертирахме ръба от основата.
Засега няма да задълбаваме повече по тази тема.
Имайте предвид, че може да използвате и комбинация между двата метода.
Като започнете по-традициония и след това в сглобената единица да обвържете само някои градивни елементи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява "Top-Down design" метода за проектиране?
При този метод целия детайл или част от него се моделира в контекста на сглобената единица, като се обвързва с геометрия от други детайли или план-скица на сглобената единица
При този метод детайла се моделира предварително и след това се сглобява посредством връзки „mates” в сглобената единица

Въпроси и отговори