Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
7. Работа със сглобени единици
Въведение в "Top-Down design" метод за проектиране
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС