Градивни елементи (Features) – въведение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще разгледаме инструментите за построяване на тримерни градивни елементи.
Това са части от модела, които добавят или отнемат материал.
Нека разгледаме този модел.
Той е съставен от няколко градивни елемента.
Ако разгледаме по-подробно първият градивен елемент ще видим, че той е изграден от двумерна скица, която е изтеглена в перпендикулярна на нея посока, до определена дълбочина като по този начин е добавен материал.
Нека разгледаме стъпка по стъпка, как е построен този модел.
Някои градивни елементи добавят материал, а други отнемат.
Видяхме, как чрез комбинация от няколко градивни елемента е построен този детайл.
Това е сравнително прост детайл, но имайте предвид, че в "Solidworks" може да моделирате абсолютно всичко.
След като разгледахме стъпките на построения, на този детайл сега нека въведем някои термини, които ще използваме в следващите уроци.
Стена - на английски "face" наричаме всяка една равнина цилиндрична, конусна или криволинейна повърхнина от детайла.
Когато посочим стена в графичната област до курсура се появява зелено квадратче, а очертанията на повърхнината се оцветяват в оранжево.
За да изберем трябва да кликнете с ляв бутон върху нея и когато е избрана, цялата повърхнина се оцветява в синьо.
Ръб или на английски "edge" е общата права или крива между две стени.
Когато посочим ръб, до курсора се появява зелена линия.
Посоченият ръб се оцветява в оранжево.
След като кликнем върху него той се оцветява в син цвят.
Връх или на английски "Vertex" е общата точка на два или повече ръба.
Когато го посочена в графичната област до курсура появява зелена точка, а посоченият връх се оцветява в оранжево.
Aналогичнo, когато го изберем се оцветява в син цвят.
Tяло или на английски "body" е един или комбинация от няколко градивния елемента, които са свързани помежду си и образуват едно тримерно тяло.
Един детайл може да се състои от няколко тримерни тела.
Засега няма да разглеждаме подобни ситуации.
Това е достатъчно, за да започнем изучаването на инструментите и нека преминем към уроците.