Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
6. Създаване на сглобени единици