Помощни равнини (Reference Plane)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В някои случаи се налага да дефинираме помощни равнини, които може да ги използваме за скициране, огледално размножение на градивни елементи или други цели.
Това може да направим с инструмента "plane", който се намира в падащата лента с инструменти - "reference geometry".
Нека го стартираме и разгледаме "property manager".
Най-отгоре има жълто съобщение, което ни казва, че трябва да изберем референции и ограничения.
По-надолу има три раздела.
За първа референция, за втора референция и за трета референция.
За начало Нека изберем фронталната равнина, като разберем "feature manager" оттук.
В раздела за първа референция се появиха няколко възможни опции.
По подразбиране е включена опцията "offset distance", през която може да зададем успоредна равнина на избраната стена, като въведем разстояние между тях.
Обърнете внимание, че жълтото съобщение се промени на зелено, в което е изписано "fully defined".
Това означава, че избраните референции и направените ограничения са достатъчни, за да се дефинира равнината.
Също може да променим, от коя страна се създава равнината, чрез отметката "flip offset".
Може да създадем няколко равнини наведнъж, през равно разстояние в това поле зададем техният брой.
Ако сега дам окей във "feature manager", в графичната област ще се появят 5 нови равнини.
Имайте предвид, че макар и равнините в графичната област да се изобразяват в някаква рамка, те са безкрайни и можем да ги разпъваме чрез тези точки.
това не е задължително, но помага да се ориентираме по-добре, например ако искаме да скицираме по-встрани, от където е изобразена условно равнината.
ще избера и петте равнини от "feature manager" като задържам бутона "shift" натиснат След това от лентата с инструменти до курсора ще дам "hide", за да не ни пречат.
Нека стартираме инструмента отново, за да разгледаме и другите му възможности.
Tози път ще изберем наклонената стена на детайла и ще включим опцията "parallel".
Забележете, че отгоре съобщението отново е живото и ни казва да изберем още референции.
Това е така, защото дотук зададохме двете равнини да са успоредни, но не сме задали разстояние между тях.
Вместо да зададем конкретна стойност, в полето "second reference" може да посочим този ръб.
Tака дефинирахме напълно равнината.
По същият начин можем да създадем и перпендикулярна равнина на избраната стена, като включи тази отметка.
Или на произволен ъгъл като активираме тази и зададем ъгъла.
Тук отново разполагаме с отметката "flip offset", с която да обърнем, oт коя страна се добавя равнината и поле, с което да добавим няколко равнини едновременно.
Сега ще изтрия направените селекции за първа и втора референция и ще избера тези две срещуположни стени.
Автоматично се активира опцията "mid plane", която дефинира равнина по средата между избраните стени.
Отново ще изтрия направените селекции и този път ще ви покажа, как може да дефинираме равнина по три точки.
За целта трябва да изберем три върха от модела.
Има много различни възможности, чрез които може да дефинираме помощни равнини, затова отделете малко време, за да експериментирате с инструмента.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се дефинира помощна равнина?
Чрез инструмента Plane, като се използват референции от модела
Чрез Copy и Paste на някоя от основните