Размножаване на градивни елементи до запълване на площ (Fill Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следва да разгледаме един по-специален инструмент за размножаване на градивни елементи - "fill pattern".
Той се използва, когато искаме да запълним определена площ, с определено количество градивни елементи.
В практиката това често намира приложение при проектирането на вентилационни отвори на корпусите на електрически уреди.
Инструментът изисква да има предварително построена скица, която да определи границите на площта, която ще запълваме.
Затова съм построил скицата "sketch2".
Стартираме инструмента и в пропърти мениджър се изискват да посочим скицата, определяща площта на запълване.
Ще я избера от "future manager".
Нека сега разгледаме първо раздела "futures and faces".
Също както при останалите размножение тук може да изберем предварително построен градивен елемент, който да размножим.
Сега ще разгледаме опцията "create seed cut" Чрез нея може да дефинираме отвори, без да сме ги създали предварително.
Когато я включим отдолу се появяват четири бутона, които ни дават възможност да избираме между различни форми, а по-надолу има полета, в които може да окажем размерите на отворите.
Те се променят според избраната форма.
Ще оставя формата да бъде окръжност и за неин диаметър ще въведа 6.
Нека се върнем по-нагоре в раздела "pattern layout".
За да покажем предварителния изглед най-напред в полето "pattern direction", трябва да посочим посока, по която ще се ориентират размноженията.
Ще ориентирам детайлът фронтално и ще посоча един хоризонтален ръб.
Обърнете внимание на разположението на отворите.
Когато вместо хоризонтален ръб посоча вертикален, то и разположението се променя.
Най-отгоре в раздела "pattern layout" имаме бутони, чрез които може да избираме между четири начина за подреждане на размноженията.
Когато ги превключваме предварителният изглед ни показва резултат.
Ще избера "circular" В първото поле отдолу трябва да зададем разстояние, между отделните култури.
Нека то да бъде 8.
По-надолу имаме две опции.
Чрез "tangent spacing" можем да задаваме разстояние между елементите в един контур.
а с "instances per loop" можем да задаваме броя на елементите в един контур.
Ще оставя "target spacing" и ще задам 8.
В полето "margins" можем да задаваме отстояние между граничната скица и последния контур.
Нека го направим 0.
От предварителния изглед виждаме, че между последния контур и граничната скица все пак има отстояние.
Това е така, защото ако се добави още един контур той ще застъпи граничната скица.
Ако желаем да получим този ефект, трябва да зададем отрицателна стойност в полето "margins".
С -10 се добавиха два контура, затова ще въведа ръчно -5.
Сега вече нещата изглеждат, както трябва.
Сега едно поле, което го няма в по-старите версии на "Solidworks".
То е само информационно и показва броя на размноженията.
Като натиснем бутона "validate count" то се актуализира.
От него виждаме че с така зададените параметри имаме 137 отвора.
И тук може да скрием някой размножения, като активираме раздела "instances to skip" и кликнем върху лилавите им точки в графичната област.
Когато сме готови приемаме с окей.
Сега самостоятелно разгледайте и другите възможности на инструмента.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Задължително ли е преди да се използва Fill Pattern да бъде предварително построен градивният елемент, който ще се размножава ?
Не, инструментът предлага в него възможността да се дефинират отвори с определена форма и размери. Ако обаче те не покриват изискванията, може да бъде построен предварително.
Да, както всички останали инструменти за размножения, изисква да се посочи градивният елемент, който ще се размножава.
 
Кога се използва инструментът Fill Pattern?
Когато се изисква да се запълни дадена площ с определено количество градивни елементи
Когато се изисква да се размножат градивни елементи по скица

Въпроси и отговори