Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
9. Размери и анотации в чертежите. Спецификации.
Вмъкване на спецификация от сглобена единица. (Bill of Materials)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС