Помощник за стандартни отвори (Hole Wizard)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следва да разгледаме "hole wizard".
Един инструмент, който е безценен, когато трябва да създаваме стандартния отвори.
Нека го стартираме и разгледаме неговия "property manager".
Най-отгоре има два раздела.
Чрез първият - "type", определяме типа на отвора и неговите размери.
А във вторият - "positions", неговото положение.
Най-напред ще разгледаме този за тип на отвора, като в раздела "hole type" има девет бутона, с които може да превключваме между различни видове отвори.
Ще разгледаме първия тип - "counterbore".
От бутоните, има списък със стандарти.
Ще изберем "ISO".
В следващия падащ списък трябва да посочим крепежен елемент, който ще поставим в отвора.
Нека зададем ибус анд болд по стандарта "ISO 4762".
Следва раздела "hole specification", в който от първото поле задаваме размер на крепежният елемент.
Ще зададем M12.
В следващото поле "fit", задаваме тясна, нормална или широка сглобка.
Ще оставим, да бъде нормална.
В раздела "end condition" задаваме крайните условия.
Те са ви познати от вече изучените инструменти.
Чрез "Blind" можем да задаваме желана дълбочина.
А чрез "through all", отвора да бъде проходен през целия детайл.
За този тип отвор е подходящо да изберем "through all".
В раздела "options" имаме различни опции.
Когато ги активираме се появят икони с разяснения, за какво служат.
Например опцията "near side countersink", която активирах служи за създаване на фаска от горната страна на отвора.
Ще зададем диаметър 22 милиметра, а за ъгъла ще оставим 90 градуса.
След като зададохме всички параметри на отвора, следва да го позиционираме, затова активираме таба "positions".
Виждаме жълто съобщение, в което се казва, че трябва да изберем страна от детайла, на която да позиционираме отвора.
Или ако ще разполагаме отвори по няколко стени, да създадем тримерна скица.
Ще посоча горната стена.
Върху нея се отвори скица и се активира инструмента "Point", с който поставяме точки.
Точката определя центъра на отвора.
Позиционираме курсора приблизително там, където искаме да е отвора и кликваме веднъж с левия бутон на мишката.
Виждаме предварителния изглед на това, как ще изглежда отвора.
Може да позиционираме, колкото желаем отвори или да ги размножим огледално, кръгово или линейно, като използваме съответните инструменти за това.
След като поставим необходимия брой отвори, можем да ги позиционираме точно, като въведем геометрични връзки или размери.
Ще ориентирам скицата фронтално и с бутона "escape" от клавиатурата ще деактивираме инструмента "Point".
Ще избера координатното начало и със задържан бутон "ctrl" - точката.
След което ще задам връзка за хоризонталност между двете.
Следва да активираме инструмента "Smart dimension" и да задам размер между ръба и центъра на отвора.
30 милиметра.
Така определих напълно положението на отвора.
Ще дам веднъж окей, за да изляза от "property manager" на инструмента "dimension".
И втори път окей, за да затворя "property manager" на "hole wizard".
Ще завъртя детайла в графичната област, за да видим по-добре, какво се получи.
Във "feature manager" се появи запис за градивния елемент "hole wizard", като за негово име е изписано - типа на отвора и неговия размер.
Той съдържа две скици.
Първата е, която определя положението на отвора.
Нея винаги можем да я редактираме, като променим размерите за положението на отвора или да добавим още отвори, като добавим още точки.
Втората скица е профила на отвора.
Тя не трябва да се редактира.
Ако в последствие пожелаем да го променим, можем да редактираме градивния елемент и от "property manager" да зададем необходимите настройки.
Например да променим размера на по-голям.
Сега ще стартираме инструмента още веднъж, за да създадем отвор с резба.
Затова трябва да го изберем от неговия бутон, в раздела "hole type".
За стандарт отново ще оставим "ISO".
От раздела "type" можем да избираме между три типа отвори.
Стандартен резбови отвор с метрична резба, резбови отвор с максимална дълбочина на резбата и резбови отвор с тръбна резба.
Ще избера - стандартен.
За размер на резбовия отвор ще задам M10, а за крайно условие "blind".
От това поле мога да задам дълбочина на отвора, а от това - дълбочина на резбата.
Когато променя дълбочината на резбата, дълбочината на отвора се актуализира автоматично.
От бутона "restore default values", мога да върна стандартните стойности.
В раздела "option" имам три бутона, които определят, как ще бъде изобразен отвора в модела.
Ако изберем първия бутон ще получим отвор, с диаметър за разпробиване на отвора за съответната резба.
С втория - козметично изображение на резбата, а с третия - отвор с външния диаметър на резбата.
Ще оставя този с козметични изображение.
Следваща стъпка е да позиционираме отвора, по вече познатият начин.
Ще избера същата стена и ще го позиционирам някъде тук.
Този път няма да го оразмерявам и да задавам геометрични връзки, а направо с десен бутон ще дам окей.
С инструмента "section view" ще разрежа детайла, като използвам фронталната равнина за секуща.
Тази окръжност изобразява козметично наличието на резба в отвора.
Когато позиционирам детайла така, че да виждаме отвора фронтално, резбата се изобразява с тези пунктирани линии, като виждаме нейната дълбочина.
Не разполагаме с опция, в която да изобразим резбата детайлно, така че да виждаме нейните навивки.
Това би довело до излишно утежняване на модела.
Вместо това може да включим една опция, за схематично показване на навивките.
Като отидем в "options", след което в таба "document properties, detailing" и сложим отметка пред shaded cosmetic threads".
В отвора се появи текстура, която имитира навивките на резбата.
Разгледахме най-често използваните опции на инструмента "hole wizard".
Не е възможно в рамките на едно видео да обхванем всичко, но когато усвоите нещата от урока, няма да имате проблем да създавате и друг тип отвори с този инструмент.
И тъй като е много полезен и спестява много време, сега трябва да го научите добре.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява Hole Wizard ?
Инструмент, в който има голяма база от стандартни отвори
Инструмент, с който се създават само резбови отвори
Инструмент, който замества Cut Extrude

Въпроси и отговори

 • Как да изобразим външна резба?

  Михаил Таков:

  Как  да изобразим външна резба, например да построим болт М10 х 40 с дължина на нарязаната част 25 мм? 

  Младен Георгиев:

  Единият начин еда я изобразите схематично, а другият да изобразите детайлно навивките и профила нарезбата. Първият начин е по-широко използван и е за предпочитане, защото нетовари излишно файла с информация.

  За да изобразите външнарезба схематично, най-напред си построявате цилиндричната част на детайла свъншния диаметър на резбата. Ако това е болт М10 – построявате тялото му сдиаметър Ф10 и желаната дължина. След това от менюто Insert -> Annotations избирате Cosmetic Thread. В Property Manager посочватекръглия ръб от който искате да започне резбата.  От падащия списък избирате стандарт нарезбата, например ISO. А от следващия (Size)размера, например М10. От последния падащ списък избирате крайното условие. Акоискате да е по цялата дължина на цилиндъра – Through или Blind за да зададете желана от вас стойност.Когато сте готови приемате с отметката.

  Вътрешниядиаметър на резбата, построена по този метод, се изобразява в модела и вчертежа с тънки линии, съгласно изискванията на стандарта. В модела може да севизуализира и като текстура. За целта се отива в Options -> Document Properties-> Detailing и се поставя отметкапред Shaded Cosmetic Treads.

  По същият начинможете да изобразите схематично и вътрешна резба. Резбите на всички резбови отговори създаденис инструмента Hole Wizard, саизобразени по подразбиране по този начин.

  Ако искате даизобразите навивките и профила на резбата, то тогава във SW2015 или по-стара версия трябва да използвате инструмента SweptCut. Необходими са ви две скици,една за профила на резбата, и една за траектория - в случая спирала снеобходимата стъпка и диаметър. Спирала се построява с инструмента Insert-> Curve -> Helix and Spiral. Той също от своя страна изисква да се скицира окръжност, която определя диаметърана спиралата. След което в Property Manger задавате необходимите параметри, като стъпка,брой навивки или дължина. След като сте готови със профила и траекторията (спиралата),стартирате инструмента Swept Cut и ги посочвате във съответните полета, аналогично на SweptBoss/Base. Във SW2016,целият този процес е опростен, катоима добавен специален инструмент за резби - Thread. 

  Михаил Таков:

  Благодаря за подробния отговор.

 • Как да намеря библиотека в SolidWorks , за стандартни болтове и лагери.Въпрос от Пламен Йорданов

  пламен йорданов:

  Как да намеря библиотека в SolidWorks , за стандартни болтове и лагери.Въпрос от Пламен Йорданов

  Станимир:

  От Hole Wizard и в Property Manager падащото меню Standard: и избираме различните стандарти. От Type - видовевете елементи.