Въведение в чертежите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този и следващия модул ще разгледаме, как да създадем чертежи на детайли и сглобени единици.
В този ще се фокусираме върху инструментите за вмъкване на различни изгледи и мащабирането в чертежите.
В следващия ще насочим внимание върху оразмеряването, вмъкването на спецификации и други видове анутации.
За да създадем чертеж в "Solidworks" първо трябва да сме създали тримерен детайл или сглобена единица.
Нека разгледаме този чертеж.
Детайлът от него вече ви е познат.
Той е изобразен на чертежа с помощта на няколко изгледа.
Имаме изглед отгоре, фронтален изглед в разрез и изглед от ляво.
Също така имаме спомагателен изглед и изометричен изглед.
Обърнете внимание, че различните изгледи могат да бъдат изобразени с различни типове визуализация.
Тук изометричният изглед е изобразен със светлосенки, а на изгледа отляво са показани невидимите ръбове с пунктир.
Знаете, че в "Solidworks" файловете са обвързани помежду си и ако сега редактираме модела, то промяната автоматично ще се отрази и в чертежа.
Нека променим диаметъра на отвора.
След като се върнем в чертежа виждаме, че промяната се е отразила.
Ако разполагате със свежа инсталация в "Solidworks" и не са правили настройки по нея, то най-вероятно изгледите ще се изобразяват в трети квадрант или по така нареченият американски метод.
За да може в бъдеще да работим по Европейския метод, тоест проекциите да бъдат в първи квадрант, трябва да променим настройките в шаблона по подразбиране или да настроим наши собствени шаблони.
Как да направим наши шаблони ще разберете в края на курса.
Засега най-лесният начин е да изтеглите файлове под урока с име "drawing" и разширение ".
drwdot"
и да го поставите в папката.
в която се намира шаблона по подразбиране.
Нейният адрес може да видим като отидем в "options", разделът "system options" и след това "default templates".
В това поле е адресът на шаблона за чертежите.
Отворете съответната папка и заместете оригиналния файл с този, който изтеглихте.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да се създаде чертеж в SolidWorks….
е необходимо първо да е създаден тримерен детайл или сглобена единица.
е необходимо да се изчертае двумерно с помощта на инструментите за скициране.