Tangent Mate - връзка тип "Тангенциалност"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващата връзка, която ще разгледаме е за тангенциалност- "tangent mate".
Тази връзка изисква да се селектират геометрични обекти, които могат да бъдат тангенциални.
Например ако селектираме две равнини стени, то тя ще бъде неактивна.
Когато селектираме елементи по погрешка може да използваме бутона "undo", за да ги деселектираме.
Следва да изберем правилните.
Тази равнинна стена и тази цилиндрична стена.
"Solidworks" автоматично разпознава, че искаме да наложим тангенциална връзка и я активира.
Тук също имаме възможност чрез бутоните "aligned - anti-aligned" от "property manager" или от "flip mate alignment", от изкачащата лента да променим от коя страна на равнината стена ще застане цилиндъра.
Когато сме готови приемаме с окей.
Нека добавим и една връзка за съвпадение между равнината "right" на сглобената единица и същата на детайла.
След това да изследваме, какви степени на свобода останаха.
Имаме възможност само да местим цилиндричния детайл по посока "z".
Може да редактираме връзка, която сме създали преди да излезем от "property manager".
За целта трябва да я посочим от полето "mates".
Избираме връзката "tangent" В полето "mate selections" се попълниха геометричните елементи, които са обвързани със съответната връзка.
Най-отгоре виждаме "face 3" от конзола 1.
По това можем да се ориентираме, че това е стената на конзолата.
Също като я изберем мнения контур се оцветява.
Можем да я изтрием, след като натиснем десен бутон върху нея и избрем командата "delete".
След което да посочим друг геометричен елемент, например този ръб.
Приемаме с десен бутон на мишката.
Сега имаме връзка за тангенциалност между цилиндричния детайл и ръба, при което може да въртим цилиндричния детайл около ръба.

Тест за преминаване към следващия урок

 
На какви обекти може да се наложи връзката Tangent Mate?
На геометрични обекти, които могат да бъдат тангенциални. Например цилиндрични, конични и сферични стени по между си или спрямо равнинни стени
Между всякакви геометрични обекти