Parallel Mate - връзка тип "Успоредност"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следващата връзка, която ще разгледаме за успоредност в "Solidworks" се нарича "parallel mate".
Връзката за успоредност може да бъде наложена между най-различни геометрични обекти - равнинни, цилиндрични или конични стени, равнини, линии и други.
Ще използваме познатия ви пример от миналия урок, но ще наложим различни връзки.
Инструмента "mate" вече е стартиран i на екрана виждаме неговият "property manager".
Първо ще започнем с връзка за съвпадение, между тези две стени.
Приемаме с окей.
След като сме наложили тази връзка вече знаем, че можем да движим детайла свободно по осите "x,z" и да го въртим спрямо "y".
Сега ще посочим тези две стени.
"Solidworks" отново ни предлага връзка за съвпадение, но ние ще я сменим с връзка за успоредност.
Ако детайлът е ориентиран наобратно може да използваме бутоните "aligned, anti-aligned" или "flatmate" от изскачащата лента.
Kогато сме готови приемаме с окей.
Tака отнехме само още една степен на свобода.
Тази, при която детайла имаше възможност да се върти спрямо ос "y".
Сега му остана само движение по "x, z", защото двете стени, които избрахме остават успоредни, но без да съвпадат една с друга.
Връзката за успоредност е много проста и универсална.
Опитайте да наложите връзки за успоредност, с различни геометрични обекти и изследвайте резултата.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво ограничение налага връзката Parallel Mate?
Налага на избраните геометрични обекти да бъдат успоредни един спрямо друг
Налага на избраните геометрични обекти да съвпадат