Линейно и кръгово размножаване в скиците (Linear Sketch Pattern & Circular Sketch Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме 2 инструмента, които са много полезни, когато трябва да размножим множество геометрични елементи в скицата.
Първият от тях е "linear sketch pattern" Нека го стартираме от неговия бутон и разгледаме "property manager".
Ще започнем от това поле тук отдолу, което изисква да изберем обектите, които искаме да размножим.
Ще избера тези две окръжности и в графичната област веднага се появи предварителен изглед на по едно копие от тях.
Отново нека се върнем в "property manager".
Най-отгоре имаме раздела "Direction 1", като тук ни подсказва, че това е оста "x".
От този бутон можем да обърнем посоката на размножение.
По-долу в това поле можем да зададем разстояние между обектите, нека ги направим 50 милиметра.
А от това поле можем да контролираме броя на обектите, които искаме да размножим.
Например нека бъдат 6.
Когато въведа стойностите и натисна "enter" в графичната област предварителния изглед се актуализира мигновено.
От това поле тук мога да задам нова посока, под някакъв ъгъл спрямо оста "x".
Нека въведа 30 градуса, за да демонстрирам.
В графичната област оста на размножение се отклони с 30 градуса, спрямо оста "x" Ако искаме да размножаваме в повече от една посока, то в раздела "direction 2" най-напред трябва да зададем броя на елементите във втората посока - нека бъде 2.
След натискане на "Enter" полето за разстояние между обектите и за ъгъл на посоката станаха активни.
Ще въведа отново 50, а тук например 60.
Най-отдолу в "property manager" има още един раздел, нека го разгънем оттук.
В него можем да селектираме елементи, които искаме да бъдат игнорирани при размножението, като изберем тези розови точки, които се появиха, когато го активирах.
Ще махна размножението по втората ос като променя броят на 1.
А най-отгоре в раздела за посока 1, включи тази отметка, която ще добавя автоматично размери между обектите, А тази ще изпише броя на обектите.
Така по-късно ще мога да редактирам тези 2 параметъра лесно.
Ще изляза от командата с окей и "Solidworks" размножи нашите окръжности като пропусна втората, тъй като я бяхме избрали в списъка със игнорираните.
Добавя размер за междуосовото разстояние между обектите, което аз мога да редактирам и броя на обектите, което също мога да променя лесно.
Виждате, че на екрана пише 3, а обектите всъщност са 2, защото се брои и този обект, който пропуснахме.
Сега ще стартираме инструмента "circular sketch pattern", с който можем да размножаваме обекти, кръгово около точка.
Отново най-напред ще изберем обектите, които искаме да размножим и "Solidworks" автоматично избра координатното начало за точка, около която искаме да ги размножим.
Но ние можем да я изтрием оттук и да изберем друга точка - например тази.
Или пък произволна точка в пространство като зададем нейните координати оттук.
Щще върна отново това да бъде координатор по начало и ще разгледаме другите опции.
От това поле можем да зададем ъгъла, на който да бъдат размножени обектите.
Например ако не искаме да е по цяла окръжност а по 1/4 от нея ще зададем 90 градуса.
Когато тази опция е включена "Solidworks" ще запази разстоянието между обектите равно.
С тази опция оказвам на "Solidworks" да поставя размер за радиуса на окръжността, по която се размножават обектите, а чрез тази за ъглов размер между два съседни обекта.
Обърнете внимание, че когато я включа, горната опция се изключи сама и ъгълът се промени на 30 градуса.
Това е ъгъла между два съседни обекта.
Ще натисна отново тази опция да е включена и тук ще въведа 360 градуса.
от това поле можем да зададем броя на елементите, които искаме да размножим.
Когато тази отметка е поставена той ще се изпише в графичната област.
Ще приема зададените настройки чрез бутона OK.
В графичната област се появиха нашите окръжности, заедно с размера за радиус на окръжността, по който са размножени и броя на техните копия.
Така лесно мога да контролирам тези параметри, като редактирам стойностите им.
Както видяхте инструментите за линейно и кръгово размножаване изискват да въведем повече данни в тях и имат голям набор от опции.
Затова отделете повече време, за да повторите нещата от урока.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли да се контролира броят на размноженията на по-късен етап, след като вече не е активен инструментът Linear Sketch Pattern или Circular Sketch Pattern ?
Да, ако е била включена опцията Display Instance Count докато е създавано размножението. В графичната област се появява число, което показва броя и то може да бъде редактирано
Да, като отново се стартира инструментът и оттам се промени в поелото Number of instances
Не, няма такава възможност
 
В колко посоки могат да се размножават елементи чрез инструмента Linear Sketch Pattern?
В две
В една
В николко

Въпроси и отговори

  • Как да се справя с този проблем?

    Nikolay Kuzev:

    Здравейте, не мога да намеря грешката си. Защо след последователно комбиниране на двата инструмента както е направил преподавателят не ми се появяват показаните окръжности при изпълнение на инструмента Circular Sketch Pattern?

    Nikolay Kuzev:

    Здравейте, намерих си грешката. Необходимо е било да маркирам останалите елементи, които съм искал да размножа.