Конструктивен замисъл. Поведение на детайла според избраната стратегия. /Design Intent/

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Спомняте си от модула за скициране, че засегнахме темата "design Intent", или казано на български конструктивен замисъл.
С помощта на три размера, геометрични връзки и конструктивна геометрия напълно оразмерихme тази скица и заложихме поведението ѝ при следващо редактиране.
Окръжността винаги да се намира в центъра и освобождението в горния десен ъгъл да има определени пропорции спрямо отчетите габарити.
Сега ще развием тази тема на ниво детайли.
Най-напред ще започнем с крайните условия при дефиниране на тримерни градивни елементи.
За пример съм подготвил този детайл, в който има един изрязан канал, като е използван инструмента "extruded cut".
За дълбочина на канала е зададено крайното условие "blind" със стойности 40мм.
Ако сега промени ширината на целия детайл, каналът запазва дълбочината си от 40 мм, а се променя разстоянието между дъното на канала и срещуположната страна.
Това е добре ако за нас е важна дълбочината на канала.
Но ако искаме винаги да имаме едно и също разстояние между стените, тогава може да използваме крайното условие "offset from surface".
Да изберем тази стена и да зададем отстояние от нея например 10мм.
Така ако сега пак промени ширината ще се запали разстоянието между двете стени и ще се промени дълбочината на канала.
По същата логика ако искаме канала винаги да преминава през целия детайл, можем да използваме крайното условието "thought all".
Независимо сега, каква е ширината на детайла каналът винаги ще бъде от край до край.
Нека разгледаме и как е построена скицата на "cut extrude 1".
Тя се състои от една окръжност и е напълно определено само с размера на нейния диаметър.
Окръжността е позиционирана така, че центърът ѝ да съвпада със средната точка на този ръб.
Така още на ниво скица е зададено, че канала винаги ще бъде по средата на детайла.
Ако ни предстои да проектираме симетричен детайл добра практика е така да го построим, че равнините му на симетрия да съвпадат с трите основни равнини.
Набързо ще демонстрирам с един прост детайл.
Ще стартирам нов файл "part" и ще отваря нова скица в равнината "top".
С инструмента "center rectangle" ще изчертаят правоъгълник, като започна от координатното начало.
Ще задам размери на страните и ще излезна от скицата.
Така още в скицата зададох ранените "front" и "right" да се явяват равнини на симетрия.
Ще стартира инструмента "extruded Boss/Base", за да изтегля скицата.
Ако просто задам дълбочина с крайна условия "Blind", то равнината "top" няма да се яви равнина на симетрия, затова ще използвам крайното условие "mid plane".
Така получих този паралелепипед, при който трите основни равнини се явяват и равнини на симетрия.
Това ще внесе голямо удобство при последваща манипулация с детайла.
Например ще стартираме инструментът "hole wizard" и съвсем набързо ще поставя един отвор ето тук.
Сега ако искам да го размножа огледално мога да използвам всяка една от трите основни равнини.
Най-напред ще започна с "front", ще стартирам още един път инструмента "mirror", ще подбера равнината "right" и още веднъж като използвам равнината "top".
Ще променя визуализацията му, за да можем да видим отворите.
Ако не бях построил детайла така, че основните равнини да се явяват равнини на асиметрия.
За да направя тези огледални размножения трябваше да дефинирам нови равнини.
Ето защо е важно преди да започнем, да отделим малко време, за да подберем правилният подход.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Само един начин ли съществува за построяване на детайл със желаната форма и размери?
SolidWorks е гъвкав и може да получим желаната геометрия по много начини. Важно е обаче да помислим предварително, кой е най-удачен с оглед на това как ще се държи детайла при бъдещи промени.
Няма никакво значение по какъв начин ще достигнем до желаната геометрия;
Има само един верен начин.