Осеви линии и центрови линии на отвори (Centerline & Center Marks ).

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще видим, как може да поставяме осеви линии и центрови линии на отвори.
Има два метода: автоматичен и ръчен.
Най-напред ще разгледаме ръчния.
При него използваме "center line" за осеви линни и "center mark" за центрови линии на отвори.
Нека стартираме "center line".
В жълтото поле виждаме, какви обекти може да посочим, за да вмъкнем осеви линии.
Това може да направим като посочим два ръба.
Така от сивата линия застава между тях.
Може ли да посочим елементи от скица също и цилиндрична, конична, тороидална или изтеглена по сечение стена.
Нека посочим тези две стени, които са цилиндрични.
След като вмъкнахме всички осеви линии, нека затворим "property manager".
След това да ги изтрием, за да разгледаме и други възможности.
Стартираме инструмента отново.
Този път в раздела "auto insert" ще сложим отметка пред опцията "select view".
По този начин може да вмъкнем всички осеви линии наведнъж за посочен изглед.
Изисква се да посочим изгледа.
След като сме готови приемаме с окей.
Виждаме, че тази линия трябва да я скъсим малко.
Може да го направим като я изберем и след това влачим някой от манипулаторите в двата ѝ края.
Сега нека стартираме инструмента "Center Mark", за да вмъкнем центрови линии на отворите в долния изби Отново в съобщението е описано, какви обекти може да посочим, за да вмъкнем центрови линии: кръгов ръб, ръб на слот или дъга.
В изгледа имаме само кръгове ръбове и ще посочим ето този.
Центровите линии се вмъкнаха, като тяхната дължина е малко по-голяма от диаметъра на окръжността, затова когато имаме концентрични окръжности винаги трябва да посочваме най-външната, за да може линиите да обхванат всички окръжности.
Нека посочим и работете на отворите.
След което посочим опцията "circular center mark", за да получим центрова линия по диаметъра, по който са разположени.
Sлед като сме готови излизаме от "property manager".
Отново имаме още няколко опции да разгледаме, затова най-напред нека ги изтрием.
Стартираме отново инструмента "center mark".
Отново имаме раздела "Auto insert", което съдържа няколко опции.
Като ги активираме можем да вмъкнем центрови линии за отвори, за кръгления или за слотове.
За да вмъкнем за отворите Нека сложим отметка пред "all holes".
След което трябва да посочим изгледа.
Така наведнъж вмъкнахнахме центрови линии за всички отвори в този изглед, излизаме с окей.
Сега нека да видим, как може да настроим "Solidworks" да вмъква осеви и центрови линия автоматично.
Това става като отидем в "options, document properties, detailing".
След което сложим отметки пред опциите "center mark- holes- part" и "center lines".
Забележете, какво пише тук отгоре! "Auto insert on view creation".
Това означава, че автоматичното вмъкване работи, само когато създаваме нови изгледи.
За да вмъкнем в съществуващ изглед трябва да използваме начините, които разгледахме, приемаме като натиснем "enter".
За да видим резултата най-напред нека направим нов лист на чертежа.
След което от "task pane" си придърпаме изгледа отгоре и го позиционираме.
След това с инструмента "section view" го разрязваме хоризонтално.
Осевите и центровите линии се вмъкнаха автоматично в изгледите.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е осевите и центровите линии да се вмъкнат автоматично за целия чертеж ?
Да, като преди да се добавят изгледите, се зададат съответните настройки в Options, Document Properties, Detailing.
Не, задължително първо се създава изгледа, а след това осеви и центрови линии се вмъкват, като се използват съответно инструментите Centerline и Center Marks