Три ортогонални проекции (Standard 3 View). Типове визуализации в изгледите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предишния урок научихме, че когато стартираме чертеж и избран формат и рамка, автоматично се зарежда инструмента "model view", от който омекване желаните изгледи.
Този инструмент е гъвкав и универсален, но има възможност по-бързо да вмъкнем три ортогонални проекции, ако те са достатъчни за изобразяването на детайла.
Това може да направим с инструмента "standard 3 view".
За да го стартираме най-напред трябва да натисна "x" в "property manager" на инструмента "model view".
Aко не искаме в бъдеще той да се стартира автоматично може да махнем тази отметка от "property manager".
Сега нека стартираме инструментът "standard 3 view".
Отваря се неговия "property manager".
Също, както при "model view" най-отгоре има поле, в което виждаме всички детайли или сглобени единици, които в момента са отворени в "Solidworks".
Може да изберем някои от тях или да използваме бутона "brows".
Aко детайла или сглобената единица има няколко конфигурации може да посочим, коя искаме да изобразим от този списък.
След като направим съответните избори приемаме с отметката.
Wърху листa се появяват фронтален изглед, изглед отгоре и изглед от ляво.
Всеки изглед може да има различен тип визуализация.
Нека създадем и един изометричен изглед, като използваме инструмента "modal view".
От "property manager" може да изберем различен тип визуализация за него.
Може да изберем и няколко изгледа наведнъж, като задържим бутона "ctrl" на клавиатурата и след това за всичките да променим визуализацията.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои изгледи вмъква инструмента Standard 3 View?
Фронтален изглед, изглед отгоре и изглед отляво
Фронтален изглед, изглед от долу и изглед отдясно