Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
7. Работа със сглобени единици