Решение на задачата от Модул 6

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Ето и решението на задачата! Дори и да сте се справили самостоятелно.
Вероятно е да сте използвали различни похвати.
Затова все пак изгледайте видеото докрай.
Ако не сте се справили работете заедно с мен.
Започваме като стартираме нов файл "assembly".
Предварително бях заредил всички детайли в "Solidworks", сега ги имам в списъка "open documents".
Ако ги нямате просто може да използвате бутона "browse", за да ги отворите.
Най-напред ще натисна този пин, за да мога да вмъкна няколко детайла последователно.
Логично е първият детайл да бъде основа, затова го избираме от списъка и даваме окей.
По този начин координатното му начало съвпадна, с това на сглобената единица.
Следва да вмъкнем детайлите конзола и ос.
Затваряме "property manager", като приемем с десен бутон на мишката.
Следва да наложим няколко връзки и затова стартираме инструмента "made".
Започваме като изберем този ръб от конзолата и този от основата.
"Solidworks" не предлага връзка за съвпадение.
Приемаме с окей.
Така само с една връзка постигнахме поведение като на панта.
Следваща връзка е за ъгъл между тези две стени, след като ги изберем и активираме Ще използваме опцията "reference entity", като попълним полето с бутона "auto fill reference entity".
Уверяваме се от графичната област, че искаме да въведем стойност за този ъгъл и въвеждаме 5 градуса.
Приемаме с окей.
След във връзка за концентричност между остта и основата и още една за съвпадение.
Излизаме от "property manager" и стартиране "insert components", за да добавим още детайли.
Добавяме опората.
За да я обвържем ще използваме "smart mates".
Хващаме долната стена, придърпваме и натискаме бутона "alt", след което посочваме горната стена от конзолата, отпускаме мишката.
Уверяваме се, че е избрана връзката "coincident" и приемаме с ок.
По същият начин обвързваме и другите две стени.
Сега ще я направим огледално размножение.
Стартираме инструментът "mirror components".
За равнина избираме равнината "right", а в полето "components to mirror" - опората.
Още на тази стъпка можем да приемем с десен бутон на мишката.
Стартираме "insert components" и добавямe вала.
Избираме този ръб и след това завъртаме модела, за да ни е удобно.
Натискаме бутона "ctrl" и избираме този ръб, след което добавяме връзка за съвпадение.
Така само с тази връзка поставихме вала на мястото му и му оставихме нужната степен на свобода, за да се върти около оста си.
Вмъкваме двете шпионки като ги избираме от списъка със задържан бутон "ctrl", след което една по една ги позиционираме в графичната област.
Стартираме инструмента "mate" и ги обвързваме.
Започваме с тази стена на шпонката и тази на вала.
Виждаме, че трябва да натиснем бутона "flip mate alignment", приемаме.
След което добавяме връзка за съвпадение между тези стени, приемаме.
И още една за концентричност между тези, и отново приемаме.
По същият начин обвързваме и другата шпонка.
излизаме от "property manager" и добавяме ремъчната шайба.
Най-напред ще я обвържем с шпонката, защото после, когато застане отгоре ще ни е неудобно.
посочваме тази стена, завъртане модела и със задържан бутон "ctrl" тази стена на шпонката.
Избираме връзка за съвпадение.
По същият начин добавяме връзка за концентричност и още една за разстояние между тези две стени, като разстоянието между тях е 2,5 мм.
Приемаме с окей.
Следваме движението.
Резултатът е този, който желаехме.
Следва да добавим един болт.
След това, чрез "smart mates" го поставяме на място му, като посочим този ръб.
Стартираме инструмента "pattern drive component pattern".
Избираме болта, след което отвора в конзолата.
Чрез "select seed position" посочваме, кой е основният компонент.
Приемаме с окей и ориентираме детайла изометрично.
Записваме файла.
С това приключихме решението на задачата.

Въпроси и отговори