Скициране върху стена на тримерен обект

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
До този момент използвахме файлове, в които няма построена тримерна геометрия.
Поради това, скиците бяха построени най-често във фронталната равнина, но със същия успех може да използваме, която и да е от трите основни равнини.
Те са добро място, където можеш да създадем първата скица във файла и след това да я превърнем в тримерна геометрия.
Този път ще започна от равнината "top" и ще изчертая някакъв прост контур, като засега няма да го оразмерявам.
Ще отида в раздела "futures" на команд мениджъра и ще избера командата "extruded boss/ base".
Искам да обърна внимание, че в момента няма да разглеждаме подробно тази команда, а ще я използвам за други цели в урока.
Ще хвана тази стрелка и ще я издърпам нагоре, така че да изтегля нашата скица до определена височина.
Когато сметна, че съм готов ще дам окей от тук.
Така създадохме един тримерен обект, който има четири стени.
Върху всяка от тях аз мога да създам скица.
Ще се върна в раздела "sketch" на команд мениджъра и ще избера бутона за създаване на нова скица.
В съобщението тук е показано, че мога да избера, която и да е равнина, която и да е равнинна стена от тримерен обект или някой от ръбовете му.
Нека изберем тази стена, която е под наклон.
Когато започна да скицирам аз ще скицирам именно върху нея.
Обърнете внимание, че не е нужно елементите да бъдат ограничени в контура на стената.
Те могат да излизат извън него.
С така създадената скица отново мога да се върна в раздела "features" на команд мениджъра и да избера същия инструмент, за да екструдирам тези два профила.
Ще намаля малко височината от стрелката и ще дам окей от отметката тук.
Със същият успех можете да скицирате, на която и да е от стени на този елемент.
Както и вече на новосъздадените елементи.
Също така в "Solidworks" има инструмент за дефиниране на нови равнини.
Всички тези неща ще ги разгледаме в следващите модули.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде могат да се създават скици?
Върху коя да е от трите основни равнини или предварително дефинирана друга равнина, както и на някоя от стените на тримерните тела
Само върху 3-те основни равнини
Само върху стените на тримерните тела