Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
3. Скициране (Sketching) – основни инструменти и техники - Част 2