Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
4. Създаване на тримерни градивни елементи

Добавяне и отнемане на материал чрез завъртане (Revolved Boss/Base & Revolved Cut)

Добавяне и отнемане на материал чрез завъртане (Revolved Boss/Base & Revolved Cut)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС