Визуализации в сглобените единици (Assembly appearances)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В сглобените единици също може да добавяме цветове и визуализации.
Подхода е същият като при детайлите, но има няколко разлики и в този урок ще ви обърна внимание на тях.
Основната разлика е, че може да добавим цвят или визуализация на ниво детайл и на ниво компонент в сглобената единица.
Когато добавим визуализация или цвят на ниво детайл промените се отразяват във файла на детайла.
или това е същото, като да добавим визуализация от прозореца на детайла, но тук го правим в сглобената единица.
Ако имаме няколко еднакви детайла в сглобената единица визуализацията ще се промени за всички.
Когато добавям визуализация или цвят на ниво компонент в сглобената единица, промяната не се отразява във файла на детайла.
Така ако имаме няколко повторение от същия детайл, за всеки един може да наложим различна визуализация.
Техниките за добавяне на визуализации са същите и вече са ви познати.
Избираме детайл и след това от лентата бутона "appearances".
имаме същата йерархия.
Най-отдолу стои ниво детайл.
След това тяло, градивен елемент, стена.
А най-отгоре имаме ниво "assembly level".
Ако изберем някое от долните нива, промяната ще се отрази във файла на детайла.
Ако изберем най-горното ще се отрази на ниво компонент в сглобената единица.
Нека изберем него.
Отваря се "property manager - color".
Той е идентичен с този, който разгледахме при детайлите, но тук отново имаме възможност да превключим между ниво компонент в згловената единица и ниво детайл.
Ще оставим ниво компонент.
Нека си изберем някаква визуализация от библиотеката.
След което приемаме с окей.
Може да добавим и визуализация, като я влачим от библиотеката върху детайла.
Нека добавим някоя, върху опората.
Отново ни се появя лента, съдържаща бутони, с което може да изберем нивото, на което да добавим визуализацията.
Най-отдясно е добавен и бутон за ниво компонента в сглобената единица.
Нека този път изберем ниво детайл.
Виждате, че промяната се отрази и на двете опори.
Ако отворим файла на опората като я изберем и натисна бутона "open part" виждаме, че визуализацията се е отразила и там.
А ако отворим ремъчната шайба ще видим, че визуализацията не се е отразила във файла.
Нека кликнем върху стрелките, за да отворим "display plane".
Третата колона отговаря за визуализациите.
В нея виждаме триъгълници, които ни подсказват, какви визуализации са наложени, за съответния компонент.
Когато ги посочим в изкачваща подсказка виждаме името на съответната визуализация.
Детайлите, на които наложим визуализация на ниво компонент имат по два триъгълника.
Денят показва визуализацията на ниво детайл, а горният на ниво компонент.
Като клекнем с ляв бутон върху визуализация на ниво компонент, може да я изтрием от бутона "remove appearance", но засега няма да го правим.
Нека разгледаме и "display manager".
Също както преди тайните може да разгледаме всички визуализации в хронологичен, азбучен или йерархичен вид.
В йерархичен вид може да видим визуализациите на ниво компонент и на ниво детайл.
Нека отново се върнем във "feature manager" и разгледаме втората колона в "display plane".
Оттук може да превключваме режимите на визуализиране за съответните детайли.
Например нека за опората изберем режима "hidden lines removed".
Така само за този компонент виждаме само видимите му контури.
За да запомните всички тези неща отделете малко време, за да експериментирате с тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако за повтарящи се детайли в сглобената единица трябва да се наложат различни визуализации, на кое ниво трябва да бъдат наложени?
На ниво компонент (Component Level)
На ниво детайл (Part Document Level)

Въпроси и отговори