Задаване на материал; Създаване на потребителска база данни с материали

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Освен реалистични визуализации на материалите, във "Solidworks" имаме възможност да задаваме и техните физични характеристики.
Обърнете внимание, че във "feature manager" има запис наречен "material".
И срещу него в скоби е изписано "not specified".
Това означава, че все още не е зададен материал.
Ако клекнем с десен бутон върху него се появява меню.
Най-отгоре е командата "edit material".
Когато я изберем се отваря диалогов прозорец, от който може да изберем материал.
В лявата си част материалите са сортирани по библиотеки.
Разполагаме с библиотека с материали по стандарта "din" и такава която се нарича "solidworks materials".
Когато разгънем библиотеките виждаме, че вътре материалите са категоризирани.
Нека си изберем материал от библиотеката с материали по "DIN" от раздела за алуминиеви сплави - първата алуминиева сплав.
В дясната част на прозореца, в раздела "properties" се появиха физичните характеристики на избраният материал.
От този падащ списък можем да изберем различни мерни единици.
Ако физичните характеристики на този материал ни устройват можем да го зададем чрез "apply" и след това с "close" да затворим диалоговият прозорец.
Във "feature manager" е изписано името на съответния материал, а в графичната област, детайла придоби съответната визуализация.
Важно е да се каже, че когато задаваме материал едновременно с това задаваме физичните характеристики и визуализацията.
Но ако в последствие редактираме визуализацията и я сменим например за някоя медна сплав, това няма да промени физичните характеристики на материала.
Във "feature manager" все още е изписано името на същият материал и ако изберем "edit material" ще видим същите стойности за физичните характеристики.
Забелязвате, че тези полета тук са в сиво и нямаме възможност да ги редактираме.
Ако желаем да модифицираме някой материал или да създадем изцяло нов може да го копираме и да го добавим в библиотеката "costume materials".
Например нека копираме този след това отидем върху библиотеката "costume materials" и с десен бутон върху нея изберем "new category".
За име на категорията нека въведен Алуминиеви сплави.
След това още веднъж с десен бутон върху името на категорията избираме командата "paste".
Материалът се копира отдолу и когато го изберем вече отдясно имаме възможност да редактираме неговото име, и неговите физични характеристики.
Нека сменим границата му на провлачване да бъде 26 мегапаскала.
Също така от раздела "appearance" може да зададем друга визуализация за съответния материал.
Oт раздела "crosshatch" да изберем щриховка, която ще се появява в чертежите.
В раздела "costume" може ли да зададем други свойства на материала.
Тези свойства могат по-късно да се използват с определени цели.
Например тук е зададена цена на килограм и тази информация може да бъде използвана за ценообразуване на детайла.
В "application data", в свободен текст може ли да запишем записки за приложението на материала, технологиите на обработка или други.
Когато въведем всичко необходимо, за да запазим промените върху новия материал трябва да натиснем бутона "Save".
А за да го приложим върху детайла бутона "apply".
В последният раздел "favorites" може да редактираме списъка с често използвани материали, за да ги избираме по-бързо.
От левият панел посочваме желан материал и чрез бутона "add" го добавяме в списъка.
Чрез бутона "remove" може ли да премахваме материали, които няма да използваме често.
А чрез бутоните "up and down" може ли да подредим последователността на материалите в списъка.
Когато направим всички необходими настройки в списъка, излизаме от прозореца с "close".
Сега като натиснем десен бутон върху материал, във "feature manager", в списъка виждаме тези материали, които зададохме в расдела "favorites" и може да ги приложим само като ги изберем оттук.
Задаването на материал на детайла може да се използва за по-нататъшни симулации и изследвания.
Също, имената на избраните материали може автоматично да се попълнят в чертежите.
Отделете малко време, за да разгледате наличните материали в библиотеките.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е да се модифицират физичните характеристики на материал от библиотеката?
Да, но след като се копира в потребителска библиотека. Следва да могат да се направят нужните корекции.
Материалите в библиотеките са защитени от редактиране.