Дърво на построенията (Feature Manager Design Tree)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще задълбочим познанията върху панелът "feature manager design tree", който се намира от ляво на графичната област.
На български може да го наричаме Дърво на построенията.
Дотук научихте, че в него се записва всеки градивен елемент, който добавяме, както и скиците.
Записите във "feature manager" и съответните градивни елементи в графичната област са свързани.
Когато избрра градивен елемент от "feature manager" той се оцветява в синьо.
Също можем да изберем градивен елемент и от графичната област.
Тогава неговият запис във "feature manager" се оцветява в синьо.
"Solidworks" поставя определение имена на градивните елементи, но ние можем да ги преименуваме за по-добра организация на Дървото на построенията.
Това става с двойно, бавно кликване върху името или с еднократно кликване и бутона "F2".
Въвеждаме новото име и го приемаме с "enter".
Много полезна функция е потискането не елементи.
Можем да изберем даден градивен елемент от "feature manager" или от графичната област и от появилата се лента с инструменти да натиснем бутона "suppress".
Така този градивен елемент изчезва от графичната област а във "feature manager" е със сив цвят.
Ако по-късно пожелаем пак да го имаме, може ли да го изберем от "feature manager" и чрез бутона "unsuppress".
Друга много важна функция е, че можем да променяме последователността на построенията или да се върнем до по-ранен етап и да вмъкнем градивен елемент, който сме забравили.
Преди да премина към примера ще разрежа детайла, за да виждаме по-добре промените отвътре.
Градивният елемент "cut extrude 1".
е с крайно условие "through all" Неговата скица е построена върху долната стена на детайла и посоката му на изтегляне нагоре.
Ако го хвана с мишката от "feature manager design tree" и го влача нагоре докато жълтата стрелка застани над "boss extrude 2" и тогава пусна левия бутон на мишката, то тогава "cut extrude 1" ще застане преди "boss extrude 2".
I виждате резултата в графичната област.
Отворът не преминава през целия детайл, а само през градивните елементи, които са построени преди него.
В този случай само през "boss extrude 1", който преименувахме на основа.
Ще го върна обратно, за да имаме отвор през целия детайл.
Сега нека си представим, че на този етап от проектирането сме решили тук горе да има нова шийка.
Ако сега я построим нейният градивен елемент ще застане най-отдолу в Дървото на построената и отвора няма да премине през нея.
затова имаме инструмент, с който може да се върнем на произволен предишен етап.
Това е ето тази синя линия отдолу, която се нарича "rollback bar" Когато поставим курсора върху нея той се променя на ръчичка и след като задържим левия бутон на мишката можем да я влачим нагоре в Дървото на построенията.
Скед като я отпусна всички градивни елементи под нея се потискат.
Следващият градивен елемент, който добавим ще се позиционира точно над нея.
Нека стартираме инструмента "extruded Boss/Base" и скициране върху тази стена окръжност.
Нейният диаметър нека бъде 60 милиметра.
След което да излезнем от скицата и я изтеглим на дълбочина 20 милиметра.
Градивният елемент "boss extrude 3" се появи над линията, което означава, че е и над градивният елемент "cut extrude 1".
Сега може да върнем "rollback bar" до най-долно положение.
Така постигнахме резултат, при който отворът "cut extrude 1" преминава и през последно добавената шийка - "boss extrude 3".
Сега вие експериментирайте с последователността на градивните елементи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Има ли значение последователността на построенията?
Да, последователността е важна. 
Не, няма значение.