Размножаване на градивни елементи по скица (Sketch Driven Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
в този урок Ще разгледаме инструмента sketch driver pattern с който може да размножаване градивни елементи управляваме положението им чрез скица за целта Първо трябва да построим скица от раздела скеч на камък мениджъра стартираме скица Като натиснем бутона с кеч посочва ме горната стена за равнина в която ще скицираме след това с инструмента point поставяме няколко точки там където желаем да позиционираме размножението за да ги позиционираме точно може да поставим размери геометрични връзки сега за да не губим време в нещата които вече знаете Направо ще излезем от скицата стартираме инструмента И понеже скицата беше избрана нейното име автоматично се попълни в полето което изисква да посочим ски остана да посочим кой елемент се размножаваме А това ще бъде отворът катег струват едно от предварителния изглед се виждат предложенията си позиционер така че точките от скит лежат в техния център ако желаем да посочим друга точка за базова трябва да изберем опцията selected point долу се появява поле то изисква да изберем връх от оригиналния градивен елемент аз ще посоча този и сега в предварително изглед се вижда че размножението се позиционира така че точките от скицата да съвпадат с посочения връх като сме готови и каква ме окей

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато се използва инструментът Sketch Driven Pattern положението на размноженията се управлява:
чрез точки в скицата, които се явяват център на размноженията или друга базова точка
чрез крива, изчертана в скицата