Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
2. Скициране (Sketching) – основни инструменти и техники - Част 1
Поведение на скицата. Избор на правилна стратегия при построяване
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС