Офсет елементи в скиците (Offset Entities)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Сега ще разгледаме инструмента "offset entities", който най-общо казано служи за изчертаване на успоредни геометрични елементи.
Sлед като го стартирам ще избере един елемент в графичната област и с правителния изглед "Solidworks" ни подсказва, че ако сега дам окей ще изчака е успоредна линия на избраната в нейната лява страна.
Ако преместя мишката от дясната ѝ страна и кликна с ляв бутон там "Solidworks" добави линията отдясно.
Също така той наложи геометрична връзка между двете линии, която се нарича "offset" Ако сега се опитам да променя по някакъв начин една от линиите, то разстоянието между двете линии и техните дължини се запазват еднакви.
Сега ще дам "undo" два пъти и ще стартираме инструмента още веднъж, за да разгледаме опциите в "property manager".
В това поле най-отгоре можем да задаваме разстоянието между геометричните елементи.
Ако включа тази опция "Solidworks" ще добави размер с указаното горе разстояние.
Ще избера отново тази линия и ще маркирам опцията "select chain", която оказа на "Solidworks" да избере всички елементи, които са свързани последователно.
Чрез опцията "reverse" също мога да сменям посоката.
Ще дам окей и в графичната област се появиха елементи сходни и успоредни на избраните.
И също така размер за разстоянието между тях, който мога да редактирам ако желая.
Още веднъж ще стартирам инструмента, ще променя разстоянието на 10.
Опциите "add dimension" и "select chain" са включени, ще избера тази линия.
След което ще включa и опцията "bi-directional", с която можем да изчертаем успоредни елементи от двете страни на избраната геометрия.
По-надолу имам възможности да затворя краищата като избера и тази опция, чрез дъги или чрез линии.
А ако избера и тази опция първоначалната избрана геометрия ще се конвертира на конструктивна.
Ще приема нещата с окей и ще разгледаме резултата в геометричната област.
Ако променям формата и размерите на централната линия, то успоредните елементи към нея я следват.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е чрез инструмента Offset Entities да се построят успоредни елементи едновременно от двете страни на дадени елементи ?
Да, когато се включи опцията Bi-directional
Да, когато се включи опцията Make base construction
Не, може само едностранно