Concentric Mate - връзка тип "Концентричност"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Една от най-често използваните връзки е тази за концентричност - "concentric mate".
Може да бъде наложена между геометрични елементи, които могат да бъдат концентрични.
Нека обвържем вала с една от опорите, като изберем съответните стени.
Двете стени са цилиндрични, затова "Solidworks" се досеща, че искаме да наложим връзка за концентричност и я активира автоматично.
Това съвпада наистина с нашето желание и даваме окей.
Ще наложим и връзка за съвпадение между тези стени, за да позиционираме вала на място.
Следва да сглобим и ремъчната шайба с вала.
Започваме с двете цилиндрични стени.
"Solidworks" отново ни предлага автоматично, връзка за концентричност.
Този път преди да я приемем ще включим опцията "lock rotation".
Tя ще отнеме възможността на ремъчната шайба да се върти около вала.
Сега вече може да приемем с окей.
Остава още една връзка, която е за съвпадение между равнината "right" надробената единица и равнината "right" на ремъчната шайба.
След като сме готови може да затворим "property manager" на инструмента "mate" и след товаизследваме резултата.
Ще опитаме да завъртим ремъчната шайба.
Виждаме, че тя се върти едновременно с вала.
Тъй като на връзката за концентричност между бяла и опората включихме опцията "lock rotation" Вала има възможност да се върти спрямо опората.
Докато при връзката за концентричност между ремъчната шайба и вала я включихме и затова те не могат да се въртят един спрямо друг.
Така получихме движение, което съответства на такъв възел в реалния свят.
Нека разгънем папката "mates".
Обърнете внимание, че иконите за двете концентрични връзки се различават.
Тази, при която вътрешната окръжност е плътна, тя е с включена опция "lock rotation".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е, когато се налага връзка за концентричност, да се ограничи и въртенето спрямо оста?
Да като се включи опцията Lock rotation
Не, трябва да се наложи друга връзка