Среда за работа с чертежи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
в този урок Ще разгледаме средата за работа с чертежи до този момент вече разгледахме средата за работа с детайли iluvatar и средата за работа с губени единици файлове асембли за да стартираме нов чертеж може да използваме един от вече познатите начини от бутона в стандарта toolbar или ако имаме отворен файл може да натиснем стрелката до бутона и от командата make drawing from Part assembly Също така в менюто File имаме командата Нил която съответства на бутона Ню в Стандарт toolbar както и make drawing from Part която съответства на същата от падащия списък до бутона ще използваме командата му отваря се диалоговият прозорец ние solidworks документ от него трябва да изберем drawing и след това окей Отваря се нов файл И заедно с него диалоговият прозорец sheet format size оттук трябва да посочим формат на чертежа стандартна рамка имаме списък с множество дефинирани рамки по различни стандарти от бутона browse може да изберем рамка която е записана на произволно място в хард диска засега от списъка ще изберем и сол 3 приемаме с окей в графичната област се появи лист имаш през Мери отговарящи на формата а3 виждаме и рамката и основната таблица поръчки состен Дарт сега нека да видим как да манипулираме чертежите бързо и лесно може да увеличаваме и намалява то въртим колелото на мишката увеличаването се случва около курсора Например ако искаме да увеличим таблицата старане курсора около нея въртим колелото на мишката към нас може да местим чертежи като задържим средния бутон на мишката за да видим целият чертеж на екрана може да натиснем два пъти средния бутон на мишката или да натиснем бутона за ортофит Сега следва да обърнем внимание на разликите в интерфейса започнем от камък мениджър в него имаме два нови табла люлея от който съдържа инструментите за вмъкване на различни изгледи в чертежите и annotation в който са разположени струменти те за оразмеряване и вмъкване на анотации освен тях имаме табовете скеч еволет които вече са ни познати отляво отново имаме панел в което виждаме пропърти мениджър на активните инструменти future Manager тук може сега да видим изгледите разположени в чертежи Нека отворим чертежа от миналия урок за да разгледаме когато ги посочваме във feature Manager графичната област около тях се появява тънка червена рамка така Оттук може да ги избираме направим различни манипулации с тях друго нещо което е важно да се знае когато работим с чертежи имаме два режима Единият е lechia при който редактираме чертежа като добавяме изгледи размери и анотации в момента се намираме в този режим по подразбиране когато Започваме нов чертеж Sony търг се зарежда в този режим другият е lechat формат при който може да редактираме в стандартната рамка основната таблица може да влезнем в него Като натиснем 10 бут на мишката върху шиите но във вечер мениджър или На празно място в листа след което от менюто изберем adichie формат временно изгледите се скри за да може да се концентрираме върху рамката Сега може да нанесем нужните корекции и когато приключим отново с десен бутон върху sheitanova feature Manager или върху листа изберем lechat в следващия урок ще вмъкнем изгледи в чертеж но засега си отворете чертежа към урока и Разгледайте подробно интерфейса да се запознаете добре с него опитайте да превключите между двата режим

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да се мести чертежа на екрана?
Със задържан среден бутон на мишката, след което се влачи в желаната посока
Със задържан десен бутон на мишката, след което се влачи в желаната посока
Като се върти колелото на мишката
 
Какви режими има в средата за чертежи и за какво се използват?
Edit sheet, при който се редактира чертежа, като се добавят изгледи, размери и анотации. И Edit sheet format, при който се редактират стандартната рамка и основната таблица
Editing part, при който се редактира детайла в чертежа
Edit sheet, при който се редактират стандартната рамка и основната таблица. И Edit sheet format, при който се редактира чертежа, като се добавят изгледи, размери и анотации

Въпроси и отговори