Създаване на конфигурации чрез инструмента Modify Configurations

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Както обещах ще разгледаме още един начин, за създаване на конфигурации.
Ще използваме същия пример и ще създадем същите конфигурации.
Нека започнем като кликнем два пъти върху "revolve1", за да покажем размерите му.
След това с десен бутон върху размера 200 и избрем "configure dimension".
Oтваря се диалогов прозорец "modify configurations".
В него има таблица.
В първата колона от таблицата са имената на конфигурациите.
В случая е само "default".
Във втората - стойността на размера, който ще конфигурираме.
Може да преименуваме конфигурацията "default", като кликнеш с десен бутон върху нея и изберем "rename configuration".
В отворилият се диалогов прозорец въвеждаме новото име.
За да създадем нова конфигурация трябва да кликнем в клетката под нея, където пише "create new configuration".
Полето се оцветява в синьо и може да запишем новото име - D250.
Когато натиснем "enter" то се приема и има възможност да създадем още една, или да променим стойността на размера.
Нека създадем и конфигурацията D150.
След това във втората колона да въведем коректните стойности за размерите.
Следва да добавим към таблицата диаметъра на окръжността, по която са разположени отворите.
За целта отиваме във "feature manager" и кликваме плюса пред "cut extrude 3", за да видим неговата скица.
Кликваме два пъти върху скицата, след което два пъти върху размерът 100.
В таблицата се появиха още две колони.
Една с чек боксове, с които може да потиснем скицата и една с избраният размер.
За конфигурацията 250, трябва да въведем стойност 150, а за конфигурация150 да поставим отметка в чекбокса, за да я потиснем.
Сега нека кликнем във "feature manager" 2 пъти върху градивният елемент "circular пpattern1".
След което да изберем броят на повторенията в графичната област.
В таблицата се появиха още две колони.
За конфигурацията D250 трябва да въведем стойност 7, а за 150 отново да потиснем.
Може да преименуваме имената на размерите за по-лесна работа след време, когато не помним коя колона, на кой размер отговаря.
За първата като кликнем два пъти върху нея нека въведем Ф шайба.
За втората ще Ф отвори.
И за третата брой отвори.
Сега нека разгледаме тези бутони отдолу.
Първият от тях конвертира колоните в редове и редовете в колони.
Следващият актуализира всички конфигурации или само активната.
Нека натиснем "rebuild all configurations".
За да визуализираме конфигурация може да клекнем два пъти върху нейното име.
В графичната област модела се обновява.
С този бутон може да добавим свойства, специфични за конкретната конфигурация.
Засега това не ви е познато, за тях имаме специален урок.
Следващия бутон е много важен.
С него запазваме таблицата, за да може в последствие да я отворим и да я редактираме лесно.
Нека въведем име и натиснем бутона "Save".
След това той стана неактивен.
Ако сме забравили да запишем таблицата, от този бутон може автоматично да попълним всички параметри, които са конфигурирани.
След като приключихме с нея, нека дадем окей.
В "configuration manager" виждаме новите конфигурации, а над тях има патка "tables".
Вътре се намира таблицата, която записахме.
Като кликнем два пъти върху нея тя се отваря и може да направим корекции.
С това съвсем не се изчерпват възможностите на конфигурациите.
Това е напълно достатъчно да знаете за ежедневната ви практика.
Ако научите нещата от този и предишния урок, бързо може да разширите знанията си по тях, ако ви се наложи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се стартира прозореца Modify Configurations?
Като се натисне десен бутон на мишката върху размера/градивния елемент, който ще се конфигурира и се избере Configure Feature/Configure Dimension.
От менюто Tools и командата Create Configurations.

Въпроси и отговори

 • Здравейте, как би се отразило това на при направата на чертежи и участието на детайла в сборна единица.

  Kalin Proynov:

  Как ще се направят отделни чертежи, и съответно как ще си се разпознават един с друг детайл-чертеж без да се променят и объркват. И как би се държал детайла ако в една сборна единица имаме нужда от две различни конфигурации.

  Поздрави и Благодаря.

  Младен Георгиев:

  Здравейте. Един детайли или сборана единица могат да имат много конфигурации. Когато се създават чертежи вие посовате чертажа на коя конфигурация е. Дори по-късно ако желаета може да променити конфигурацията в чертежа. Също в един чертеж могат да се съдържат и изгледи от различни конфигурации. Всичко е много гъвкаво и е обяснено в модула за чертежите.

  Младен Георгиев:

  В сборната единициа също може да имате един детйл който участва с няколко конфигурации. И можета дори да изибрате друга конфигурация в последствие.

 • Как да задам различен цвят на всяка конфигурация създадена с Modify Configurations?

  инж. Милена Дамянова:

  Явно не правя нещо както трябва, защото смяната на цвета се прилага върху всички конфигурации, вместо за конкретно избраната.

  Младен Георгиев:

  В Configuration manager най-отдолу има поле, което се нарича Display states. Когато даобавите нови конфигурации се създават нови display states, които по подразбиране са обвързани със съответната конфигурцаия. Можете да проверите дали е така, като дадете десен бутон върху Display state и изберете Properties.

  Отметката Link display states to configurations трябва да е поставена.

  След това избираме Edit Aperiance и в Property Manager най-долу в полето Display states избираме за кои от тях да се отрази промяната на цвета. Ако исакме да е за текущата конфигурация избираме This display state.

  инж. Милена Дамянова:

  Благодаря за помощта. Проблемът се оказа в отметката пред "Link diplay states to configurations" - след като я поставих избрания цвят се прилагаше само да посочената конфигурация.