Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
5. Моделиране на детайл. Избор на подходяща стратегия за построяване