Работа със спецификации (Bill Of Materials).

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Спецификациите в "Solidworks" са много гъвкави и можем да постигнем желани резултат ако знаем, как да работим правилно с тях.
За да разгледаме по-подробно техните опции, предварително съм направил някои промени в сглобалната единица, нека ги видим.
Обединил съм основата, конзолата и оста в сглобена единица, която съм наименувал Стойка.
Така тя се явява сглобена единица от второ ниво в цялата сборка.
Освен това във файла са налични конфигурациите, които дефинирахме по-рано в курса.
За конфигурация D250 шпонката на вала е потисната.
Нека отново се върнем в чертежа.
В спецификацията виждаме новата сглобена единица, под името Стойка.
Нека покажем "property manager" на спецификацията.
В раздела "configurations" може да добавим колони за количествата на компонентите и за други конфигурации.
Това е полезно ако в различните конфигурации участват различни компоненти или различно количество от тях.
Нека включим конфигурацията D250.
Тъй като за нея шпонката е подтисната, в колоната за тази конфигурация виждаме тире (-).
Докато в колоната за D200 виждаме един брой.
Изключваме конфигурацията D250, за да разгледаме раздела "BOM type".
В него имаме три опции.
"top level only", която е активна в момента.
Когато имаме сглобена единица от второ ниво или по-долно, в спецификацията виждаме запис само за сглобената единица.
Когато включим "parts only" виждаме само запис за детайлите, които участват в сглобените единици на по-долно ниво.
При "intended" виждаме едновременно ред за самата сглобена единица, както и всички детайли, които участват в нея.
Тук също имаме три опции.
При "no numbering" детайлите не са номерирани.
При "detailed numbering" са номерирани на нива като 1.
1, 1.
2, 1.
3,
а при "flat numbering" са номерирани последователно.
Нека оставим опцията "top level only".
Следващият раздел, който ще разгледаме е "keep missing items".
Нека го активираме, както и опцията "strikeout".
След което отидем в сглобената единица и потиснат шпонката и за конфигурацията D200.
Когато се върнем в чертежа виждаме, че нейната позиция е запазена, но всичко е този ред е задраскано.
Това ни позволява да следим, кога има отпаднали или заменени детайли.
Като деактивираме раздела реда за шпонката се премахва от спецификацията.
Следва раздела "item numbers".
В първото поле може да зададем, коя да бъде първата позиция, например 10.
А във второто - стъпката между позициите, отново нека я направим 10.
Така получихме номерация на позициите на кръгли десетици.
Сега нека видим, какви са начините за на последователността на компонентите в спецификациите.
Един от начините е да кликнем трите стрелки отляво на спецификацията, за да видим структурата на сглобената единица.
Оттук може да хванем някой компонент и да го завлечем на ново място.
Неговата позиция се обновява в таблицата и в изгледа с позициите.
Друг начин е в "property manager" да включим опцията "follow assembly order".
По този начин последователността на компонентите е същата, както във "feature manager" на сглобената единица.
Ако искаме да променим последователността трябва да ги пренаредим във "feature manager".
Имаме възможност да пренаредим компонентите в спецификацията, така че в изгледа позициите да са последователни.
За целта трябва да изберем изгледа и да натиснем инструмента "auto balloon" В "property manager" трябва да е активна опцията "resequence existing balloons" и след това да натиснем бутона "order sequentially".
Така позициите се пренареждат последователно, като започват от най-лявата горна позиция.
Ако желаем друга позиция да е първа може да натиснем бутона "select first item" и да я посочим.
Всеки път, когато пренареждаме позициите спецификацията се обновява автоматично.
Следващият начин е, когато кликнем с десен върху спецификацията и изберем командата "sort".
Отваря се диалогов прозорец, от който може да подредим компонентите по желан критерий.
Например по азбучен ред в наименование.
Освен това може да ги групираме по сглобени единици, детайли и други, като тези бутони определяме последователността им.
Ако включим опцията "Do not change item numbers" компонентите ще запазят сегашните си позиции.
Ще преместя прозореца, за да видим, как изглежда спецификацията сега и какво ще се случи след като натиснем окей.
Най-отгоре виждаме сглобената единица Стойка, а под нея останалите детайли, подредени в азбучен ред.
Те са запазили позициите си, които имаха преди малко и затова в колоната позиции не са подредени.
Ако искаме може да изключим опцията "Do not change item numbers", за да може позициите да са последователни в спецификацията.
От раздела "border" може да настроим дебелините на линиите в таблицата, а от раздела "layer" да сложим спецификацията в отделен свой ако предварително сме дефинирали такъв.
За да не виждаме името на конфигурацията в колоната за количество може да отидем в "options, system options, drawing" и в полето да въведем в текста, коjто желаем да виждаме в заглавието на колоната.
приемаме с "enter".
За да се отрази тази настройка трябва да изтрием тази спецификация и да я вмъкнем наново.
Може да променим размера на таблицата като я хванем за някой от ъглите я влачим.
Може да променим ширината на отделни колони или ред, като хване някой от линиите на таблицата и също я влачим.
Ако искаме всички редове или колони да са еднакви, преди да пуснем бутона на мишката трябва да натиснем "shift".
Може да въведем точни размери като изберем колона или ред и натискам десен бутон.
След което от формати посочим "column width" за ширин а на колоната, или "row height" за височина на реда.
След като въведем желаните стойности е добре да ги заключим, за да не се променят повече.
За да видим, каква информация се показва в дадена колона трябва два пъти да кликне върху заглавната и лента.
В първата колана в падащия списък е избрано "item number".
Това е номера на полицията.
Оттук също може да променим настройките, за първи номер и застъпка на нарастване.
Втората колона е обвързана с потребителското свойство от модела - "number".
Стойността, която сме въвели в модела я виждаме в колоната тук.
Също знаете, че ако я редактираме оттук ще се отрази в модела.
Аналогично третата колона е обвързана със свойството "description".
А петата, със свойството "material".
Ако се налага може да променим тези настройки за някоя колона или да вмъкнем друга колона и да зададем нови настройки.
Може да настроим коланата да показва мерни единици или да въведем уравнение и да виждаме резултата от него.
След като приключим с всички настройки по спецификацията, може да я запишем като шаблон, за да не се налага да ги правим всеки път.
Това става от менюто като изберем командата "save as".
След това посочваме място и въвеждане име на спецификацията.
Засега ще я запишем в папката към урока.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е в спецификацията да се покажат детайли, участващи в сглобени единици от второ ниво?
Да, като в Property Manager, в раздела BOM Type се избере Parts Only или Intended.
Не, трябва да се създадат спецификации в чертежите на сглобените единици от второ ниво.
 
Как може бързо да се сортират и наредят компонентите в спецификацията по зададен критерии?
Чрез инструмента Sort, който е наличен в контекстното меню на спецификацията.
Чрез Property Manager, като в раздела Sort се задават желаните критерии.
 
Възможно ли е в една спецификация да се виждат количествата за компонентите от различни конфигурации на сглобената единица?
Да, като в Property Manager, в раздела Configurations се поставят отметки пред желаните конфигурации.
Не, за всяка конфигурация, трябва да се вмъкне нова спецификация

Въпроси и отговори