Coincident Mate - връзка тип "Съвпадение"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Както обещах в предишния урок, в този Ще разгледаме, как да позиционираме детайлите точно, като използваме връзки, които се наричат "mates".
Те наподобяват геометричните връзки в скиците, които вече изучихме.
Разликата е, че там са между двумерни елементи в скиците, а тук са между тримерни компоненти детайли.
Връзки между два компонента може да добавим като стартираме инструмента "mate".
Отваря се неговия "property manager".
Най-отгоре има поле, в което може да селектираме стени, ръбове, равнини и други геометрични елементи.
По-надолу са изброени връзките, които може да наложим.
Те са разделени в разделите "standard mates" "advanced mates" и "mechanical mates".
Най-отдолу има раздел с няколко опции.
В този урок ще разгледаме връзката "coincident".
На български може да я наречем връзка за съвпадение.
За да направим 2 стени да съвпадат, трябва да ги избера от графичната област.
"Solidworks" автоматично ни предлага връзката "coincident" и в графичната област ни показва, какво ще се получи.
Ако искаме да наложим друга връзка може да я изберем от "property manager" или от появилата се лента с инструменти близо до курсора.
Но засега "coincident" е тази, която желаем и може да я приемем чрез отметката в лентата или чрез тази в "property manager".
Връзката, която добавихме се появи в списъка "mates" на "property manager", а полето за селектиране се изпразни и сега имаме възможност да добавим други връзки по същият начин.
При добавянето на връзки, отнемане степени на свобода.
С добавянето на тази връзка отнехме 3 степени на свобода, но не всички.
Все още може да местим детайл в две посоки или да го завъртаме около една от осите му.
Това е основният подход при сглобяването на детайли, в сглобени единици.
Да се налагат подходящи връзки между детайлите като се отнемат степените им на свобода и се позиционират точно.
Ще добавям още една връзка за съвпадение между тези стени.
Може да приемем връзката и като натиснем десен бутон на мишката.
Ако не сме сигурни дали сме отнели всички степени на свобода, просто опитваме да преместим детайла.
Ако може да го движим значи не сме отнели всички степени.
Виждаме, че трябва да добавим още една връзка между тези стени.
Сега ако опитаме пак да преместим детайла ще видим съобщение, че то е напълно дефиниран.
Когато приключим с добавянето на връзки може да затворим "property manager" от отметката или от "x".
Нека разгледаме, какво се получи във "feature manager".
Пред детайла Опора няма знак минус, което е индикатор, че са му отнети всички степени на свобода.
Не е задължително да отнемаме всички.
Може да оставим определени степени на свобода, за да симулираме движение в механизмите.
Най-отдолу във "feature manager" има папка "mates", която съдържа всички връзки, които създадохме.
Когато ги избираме, в графичната област се осветяват елементите, които са обвързани.
Като кликнеш с десен бутон върху тях, от менюто може да изберем "edit feature", за да редактираме някоя връзка.
"suppress", за да я потиснем или "delete", за да я изтрием напълно.
Ще добавим детайла Опора още веднъж, за да разгледаме други възможности.
Може да използваме някои от вече научените методи, но сега ще ви покажа, как може да вмъкнем вече съществуващ детайл.
Това става като го хванем от "feature manager" или от графичната област и със задържан бутон "ctrl" от клавиатурата и ляв бутон на мишката го придърпаме.
След като го позиционираме там, където желаем отпускане мишката.
Следва да го завъртим така, че да се доближи до положението му за сглобяване.
Отново стартираме инструмента "mate".
Може да налагаме връзки и между равнини.
Нека изберем равнината "front" на сглобената единица и равнината "front" на детайла.
W графичната област виждаме резултата.
Aко детайлa е ориентиран наобратно може да сменим положението му от бутоните "aligned, anti-aligned".
Когато го ориентираме правилно приемаме с окей.
Може да наложим връзка и между ръбове или ръб и стена.
Сега ще наложим между тези два ръба.
Когато хвана детайла и го местя виждаме, че по този начин му оставихме една степен на свобода, при която той се върти около ръба, който избрахме Налагането на връзки е основна техника при създаването на сглобени единици.
Правилното заучаване и усвояването на тази техника допринася за по-ефективна работа.
Повторете нещата от урока и след това експериментирайте, като наложите връзка за съвпадение на различни геометрични елементи и комбинации между тях.
Изследвайте, какви степени на свобода отнемате по този начин.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С добавянето на връзки се отнемат степени на свобода на детайлите. Задължително ли е да се отнемат всички степени на свобода и положението на детайлите да бъде напълно дефинирано?
Не, може да се оставят някои степени на свобода, за да се симулира движение в механизмите
Да, задължително е
 
Как се позиционират точно детайлите в сглобените единици?
Като им се налагат връзки, които се наричат Mates, и чрез тях се обвързва положението спрямо други детайли в сглобената единица
Като се използват инструментите Move Components и Rotate Components