Линейни и ъглови размерни верига с последователни размери (Ordinate Dimension & Angular running dimension)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Предстои да разгледаме някои от специализираните инструменти за оразмеряване, които се намират в списъка под "Smart dimension".
Всички те са инструменти за добавяне на справочни размери.
Ще започнем с "ordinate dimension".
С негова помощ може да добавим линейна последователна размерна верига.
В допълнение към него разполагаме с инструментите "horizontal ordinate dimension, vertical ordinate dimension".
Сега ще използваме само "ordinate dimension", като той автоматично добавя хоризонтална или вертикална размерна верига, според избраната геометрия.
Най-напред трябва да посочим база, от която да започнем и да позиционираме нейната нулева стойност.
След това избираме геометричните елементи, които да оразмерим.
Техните размери автоматично се позиционират.
Когато сме готови, за да прекъснем поставянето на размери, трябва да натиснем бутона "escape".
Всички размери във веригата са групирани.
Когато местим един, всички се местят заедно с него.
За да вмъкнем размер към вече съществуваща верига, трябва да клекнем с десен бутон върху някой от размерите и да изберем "add to ordinate".
След това да изберем обектите, които искаме да оразмерим.
След като приключим отново излизаме с "escape".
Тъй като започнахме от вертикален ръб получихме хоризонтална верига.
Нека отново стартираме инструмента и нанесем вертикалните размери.
За целта трябва да започнем от хоризонталния ръб.
Завършваме оразмеряването с "escape".
Аналогично на линейните вериги имаме инструмент, с който може да добавим ъглови размерни вериги - "angular running dimension".
Стартираме го.
Най-напред трябва да посочим центрова линия, от която да стартираме.
Позиционираме нулевата ѝ стойност.
Следват останалите обекти.
След като сме готови излизаме от инструмента с "escape".
За да вмъкнем размер към съществуваща верига, трябва да изберем някой от размерите и да натиснем десен бутон върху него.
От менюто избереме "add to running dimension".
Следва да посочим желания обект.
Отново излизаме с "escape".
Ако желаем може да направим веригата двупосочна, като изберем някой от размерите, след което от "property manager", в раздела "leaders" включим отметката "run bidirectionally".
Така в чертежа получихме размери по часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка.
Ако пък изключим опцията "display as chain dimension" ще скрием стрелките от графичната област.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какъв тип размери са последователните линейни (Ordinate Dimension) и ъглови (Angular running dimension) размерни вериги?
Управлявани размери (Driven Dimensions).
Управляващи размери (Driving Dimensions).

Въпроси и отговори