Проверка за колизии между статични компоненти (Interference Detection)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В следващите уроци ще разгледаме няколко инструмента за откриване на грешки при проектирането.
Ще започнем с инструмента "interference detection".
Той се намира в раздела "evaluate" на "command manager" и служи за откриване на кулизи между статични детайли.
Нека го стартираме и разгледаме неговия "property manager".
В най-горното поле може да посочим, кои компоненти ще бъдат проверени.
По подразбиране "Solidworks" ще провери цялата сглобена единица, но ако тя е много голяма и сложна добра практика е да посочите само определени компоненти.
в нашия случай сглобената единица е проста и ще я оставим да бъде проверена цялата.
За да направим това трябва да натиснем бутона "calculate".
Откритите кулизи се попълват в полето "results".
Виждаме, че "Solidworks" намери общо четири кулизи.
Когато кликнем плюса виждаме, кои компоненти се засичат, а в графичната област компонентите са прозрачни и колизиите се оцветяват в червено.
Нека ги разгледаме всичките.
Виждаме, че 4-те са между болтовете и конзолата.
Това е така, защото отворите в конзолата са с вътрешния диаметър на резбата.
Очевидно е, че това не е грешка при проектирането.
Затова може да игнорираме тези колизии една по една като ги избираме оттук и натискаме бутона "ignore" или наведнъж като ги групираме в обща папка.
Ще използваме вторият метод.
По-надолу в опции има отметка "create fasteners folder".
Kогато я активираме "Solidworks" групира всички колизии с крепежи в една папка.
След което може да маркираме цялата папка и да дадем "ignore".
Виждаме игнорираните колизии в сиво, защото е включена опцията Show ignored interferences".
Ако я изключим те няма да се показват в полето "results".
За да ги видим отново най-напред трябва да включим опцията, след това да ги изберем от полето "results" и да натиснем бутона "un-ignore".
Нека изключим и опцията "create fasteners folder" Сега нека включим опцията "component view" в раздела "results".
Така в полето на първо ниво виждаме компонентите, които се засичат.
Ако разгънем плюса виждаме съответните засичания.
Когато разгънем и вторият плюс, на трето ниво виждаме компоненти, с които се засичат.
Нека сега я изключим и активираме раздела "excluded components".
В него може да посочим компоненти, които не искаме да бъдат проверени.
Нека посочим четирите болта и натиснем бутона "calculate", за да преизчислим резултатите.
"Solidworks"не открива други колизии.
Ако сложим отметка пред опцията "hide excluded components from view" те ще се скрият от графичната област.
Това е полезно, когато сглобената единица е сложна и е по-трудно да се ориентираме, къде има колизии.
Ако имаме отметка пред "remember excluded components" "Solidworks" ще запомни списъка с тези компоненти.
И следващия път, когато стартираме инструмента той ще се попълни автоматично.
От опциите най-долу може да настроим визуализацията на компонентите, които не участват в колизии.
Сега е ваш ред да експериментирате с този инструмент.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи инструмента Interference Detection?
За проверка на колизии между компоненти, които не се движат
За проверка на колизии между компоненти, които се движат