Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
1. Видове файлове в SolidWorks. Запознаване с интерфейса на SolidWorks. Ориентиране на модела в пространството

Дискусия към урока