Видове файлове в SolidWorks. Отваряне на нов документ, запис на документ

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Първото нещо, което трябва да направим след като стартираме "Solidworks" е да отворим нов файл.
Това може да направим от бутона "new".
Отваря се диалоговият прозорец "new Solidworks document".
В него има три големи бутона - "part, assembly, drawing".
Tе съответстват на видовете файлове, с които работи "Solidworks".
Файловете тип "part" ще използваме за създаване на тримерни модели на детайли.
"assembly" , за да сглобим детайлите и да получим сглобени единици, а в "drawing", за да създадем сборни и детайлни чертежи.
Нека изберем тип "part" и натиснем окей.
Отвори се нов файл, като неговото име може да видим в заглавната лента.
Засега е "part1".
За да запишем файла може да използваме бутона "save".
Отваря се диалоговият прозорец "save as".
В полето "file name" може да въведем име.
Обърнете внимание, какво пише в полето "save as type".
Файла е тип "part" и има разширение "prt; sldprt" За да запишем файла трябва да натиснем бутона "save".
Сега в заглавната лента виждаме новото му име.
Съответно файловете със сглобените единици са тип "assembly" и имат разширение "asm; sldasm".
Файловете за чертежите са тип "drawing" и имат разширение "drw; slddrw".
В течение на обучението ще добиете по конкретна представа, кой тип файл, за какво служи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои са основните видове файлове, с които се работи в SolidWorks?
И трите
Part – за създаване на тримерни модели на детайли
Assembly – за създаване на сглобени единици посредством сглобяване на тримерни модели на детайли
Drawing – за създаване сборни или детайлни чертежи