Допълнения към урока
Учебна програма Проектиране със Solidworks
4. Създаване на тримерни градивни елементи