Размножаване на компоненти (Component Pattern)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме инструментите за размножаване на компоненти.
Те са аналогични на тези, с които размножавахе градивни елементи при детайлите.
Затова не е необходимо да им отделяме отново толкова време, няма да ги разглеждаме един по един.
Ще започнем с "mirror components", като с него ще добавим огледално копие на опората.
Стартираме го от стрелката под "linear components pattern" и след това от падащия списък.
В неговия "property manager", в полето "mirror plane" трябва да изберем равнина.
В нашият случаи подходяща е равнината "right".
В полето "components to mirror" трябва да посочим детайлите, които искаме да размножим огледално.
Можем да изберем повече от един детайл.
Посочваме опората.
След това трябва да натиснем тази стрелка в "property manager", за да преминем към следващата стъпка.
Тук трябва да ориентираме правилно огледалното копие.
От тези стрелки може да приключваме между четири варианта.
Ако детайлът не е симетричен и трябва да му се създаде огледална версия, тогава трябва да натиснем бутона "create opposite hand version".
В нашият случай той е симетричен и е достатъчно от горните стрелки да окажем неговото положение.
Когато сме готови приемаме с окей.
Във "feature manager" се появи записът "mirror component1".
Той се намира под папката "mates".
Когато го разгънем вътре виждаме детайлите, които сме размножили.
Ако подтиснем една от връзките на първата опора и я преместим, ще видим, че симетрията между двата детайла се запазва.
Нека я активирам наобратно.
Следва да размножим болта така, че да имаме по едно копие в четирите отвора.
За целта ще използваме "linear components pattern".
Неговия "property manager" е аналогичен с инструмента "linear pattern", с което размножавахме градивни елементи при детайлите.
Трябва да посочим две посоки на размножение.
За първа ще изберем този ръб.
От стрелката в графичната област виждаме, че трябва да обърнем посоката.
За втора посока ще посочим този ръб.
А за компонент, който ще размножаваме болта.
По посока едно трябва да имаме две размножения, като разстоянието между тях е 70 мм.
По посока 2 също 2 размножения, като разстоянието между тях е 95.
В графичната област виждаме предварителният изглед.
Тук имаме възможност да игнорираме определени компоненти.
Активираме полето "instances to skip" и след това кликваме върху лилавите точки на компонентите, които искаме да не се появят.
За да ги върнем обратно може да клекнем втори път върху точката.
Когато приключим с настройките в "property manager", приемаме с окей.
Във "feature manager" се появи записа "local pattern1", който съдържа останалите три копия на болта.
Видяхте, че инструмента е идентичен с този, който получихме при градивните елементи.
Ако разгледаме останалите инструменти ще видите, че повечето са ви познати.
Познавате "linear components pattern", който току-що разгледахме.
"circular pattern" "sketch driven component pattern" и "curve driven component pattern".
Също така разгледахме и "mirror component".
Сега ще разгледаме инструмента "pattern driven component pattern".
За целта обаче първо ще потиснем размножението "local pattern1".
При инструмента "pattern driven component pattern" компонентите се размножават, като се управляват от друго размножение, което е направено на ниво детайл.
Нека го стартираме, за да стане по-ясно.
Най-напред трябва да посочим компонента, който ще размножаваме.
Това отново ще е болта.
След това трябва да посочим градивен елемент, който ще управлява размножението.
Това ще бъдат отворите на конзолата.
От бутона "select seed position" почваме, кой компонент е основния, като кликнем върху неговата точка.
Виждаме предварителния изглед в графичната област и понеже ме устройва, приемаме с окей.
Така болтовете застанаха автоматично по местата си, без да се налага да въвеждаме тяхното количество и междуосово разстояние.
Размножаването на компоненти, значително скъсява времето за построяване на сглобени единици.
Затова отделете време, за да експериментирайте с тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи инструмента Pattern Driven Component Pattern?
За размножаване на детайли, като тяхното положение и количество се управлява от друго размножение, направено на ниво детайл
За размножаване на крепежни елементи, като автоматично застават по местата си
 
Може ли чрез инструмента Mirror Components, да се създаде огледална (обратна) версия на детайла?
Да, като се включи бутона Create opposite hand version
Не, налага се да се моделира отначало

Въпроси и отговори

 • Може ли след размножаване .да се редактира индивидуално едно от размноженията?

  Иво:

  Може ли след размножаване на компоненти, едно или повече от размноженията да се освободи от създадените при размножаването връзки и да се редактира индивидуално? Въпроса е както за компоненти в сглобена единица така и за елементи в скица или детайл (Например размножили сме отвори по окръжност и после искаме да променим диаметъра или позицията само на един от тях),

  Младен Георгиев:

  За такива ситуации може да използвате друг тип размножения, като Sketch Driven Component Pattern, с която обвързвате положенията на детайлите/гр.елементи със скица. Или varible pattern, където може да променяте почти всичко. В курса са разгледани подробно.

  Иво:

  Благодаря.

  Борислав Б. Хъшовски:

  Като че ли има разминаване между въпроса и отговора. Въпросът е за редактиране на някой от размножените елементи без да се засегнат останалите, а не за редактиране на начина на размножаване (скицата за размножаване примерно).