Добавяне на материал чрез свързване на сечения (Lofted Boss/Base)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Следва да разгледаме един много интересен инструмент, чрез който може да се създава много сложна тримерна геометрия.
Той се нарича "Lofted Boss/Base".
Чрез него се добавя материал, като се свържат няколко сечения.
Най-малко две, но може и повече.
Сечената може да бъдат с различна форма, размери и да са разположени в произволни равнини в пространството.
Във файла към урока предварително съм построил 2 сечения.
Едното е правоъгълно, а другото кръгло.
Макар и да се намират в 2 успоредни равнини, имайте предвид, че това не е задължително условие.
Стартираме инструмента от бутона му и най-горе в "property manager" виждаме поле, което изисква да посочим сеченията.
Ако те са повече от 2 трябва да бъдат посочени в точната последователност на свързване, или след това да се подредят от тези стрелки.
Понеже сега използваме само 2 сечения не е важна последователността на избиране.
Ще ги избера от графичната област като веднага след това можем да видим предварителния изглед.
В "property manager" има много раздели и опции в тях, чрез които можем да контролираме формата на прехода между двете сечения.
В този урок ще разгледаме само по-основните от тях.
В раздела "start and conditions" можем да задаваме ограничения за формата на прехода, в близост до крайното и началното сечение.
Нека изберем "normal to profile" и за двете сечения.
Можем да видим резултата в графичната област.
Това което се получи е, че прехода е перпендикулярен на сеченията в техните равнини.
В "property manager" можем да контролираме дължината на тангенциалност от тези полета.
Ако задем 5 в първото виждаме, колко сложна форма се получава в графичната област.
Ще го върна обратно на 1.
Обърнете внимание, че върху скиците в графичната област има по един зелен маркер и те са свързани с тънка линия.
Като влача някоя от тях мога да задам усукване в геометрията на тялото.
Чрез десен бутон и от командата "reset connectors" мога да ги върна в първоначално положение.
По-надолу в "property manager" е раздела "thin future", който работи на същия принцип като преразгледаните дотук инструменти.
Ще завърша командата с окей и ще разгледаме резултата в графичната област.
Аналогично на този инструмент има и такъв за премахване на материал.
Той се нарича "lofted cut".
С него се работи по същият начин.
Сега идва ваш ред да експериментирате с "lofted Boss base".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко сечения могат да се свържат с инструмента Lofted Boss/Base ?
Най-малко две, но може да бъдат и повече.
Само две сечения.
 
Чрез инструмента Lofted Boss/Base може да се създаде тримерна геометрия, като се:
добави материал чрез свързване на две или повече сечения.
добави материал чрез изтегляне на сечение по траектория.

Въпроси и отговори

 • Как да скицирам в различи равнини?

  Антоанета Ангелова:

  Никъде в уроците не е показано, как се скицира в различни равнини.

  Младен Георгиев:

  Създавате скица в една равнина и излизате от нея. После създавате скица в друга равнина. Съществуват и така наречените 3-Д скици, но те не са засегнати в курса и не са необходими на този етап.

  Христо Радев:

  Как да създадем успоредна равнина на друга

  Найден Георгиев:

  https://www.youtube.com/watch?v=PeyPL6TB7Lo Леко обяснение

  Младен Георгиев:

  Нова равнина може да зададете от бутoна Reference Geometry > Plane. В Propertyn manager трябва да зададете референтна геометрия. Това могат да бъдат други равнини, стени на тримерни обекит, ръбове, върхове или елементи от скица. Когато напълно дефинирата положените на равнинта, той ще светне в зелено. За да дефинирате успоредна равнина, трябва да изберте първата равнина и след това да окажете на какво разстояние от нея да бъде новата. Вместо разстояни може да изберете бутона за успореднос, и да окажете още една референция, която да дефинира отстоянието. Например точка от скица през която да минава новата равнина.

  Николай:

  Тоест за трябва винаги да създаваме нова равнина за да правим такива лофт обекти ? Има ли вариант да преместиш скица та по перпендикулярната и ос примерно ?!

  Младен Георгиев:

  Двумерна скица може да създаде само върху равнина или стена от тримерен обект. За този случай, трябва предварително да дефинрате равнина, а след това да я използвате като основа на скицата.

  Борислав Парасков:

  Има ли видео в което е обяснено как се построява нова равнина ? И защо курса прескача неща без които не може да се продължи напред ?

  даниел:

  Добър ден! Работя по едно стълбище, което зпочва с прав участък, продълава със спирала и завършва с прав участък. Искам да добавя, че всяко стъпало е възходущо, просто траекторията погледната отгоре изглежда по този начин. Искам между двата края на стъпалата да направя правоъгълен профил, който да следва тази траектория. Как мога да направя това ? Ще съм много благодарен за отговорът.