Закръгления (Fillet)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме инструментът "Fillet", чрез който можем да добавяме закръгления в тримерните тела.
Условно в "Solidworks" можем да разделим инструментите от раздела "features" на два типа.
Tакива, които изискват една или няколко скици.
Tе се наричат "sketched features" и към тях спадат всички, които разгледахме дотук.
И такива които не изискват скица, а направо се прилагат върху съществуваща тримерна геометрия.
Те се наричат "applied features".
Инструмента "Fillet" е от този тип.
След като го стартираме се отваря неговият "property manager".
Ако работите с по-стара версия на продукта "property manager" при вас ще изглежда по различен начин.
Основната функционалност обаче е същата и може спокойно да довършите урока, като задавате нужните настройки според това, къде се намират при вас.
Най-отгоре има два раздела - "manual, fillet expert".
В повечето случаи за добавяне на закръгления се използва раздела "manual".
"fillet expert" се използва, когато имаме сложни детайли с много закръгления, които се припокриват.
В този урок ще разгледаме само раздела "manual".
По-долу в раздела "fillet types" има четири бутона, с които можем да превключваме между различни видове закръгления.
Иконите ни подсказват, за какво служат.
Най-често се използва "constant size fillet" и затова ще разгледаме най-напред него.
Полето по-долу ни подсказва, че трябва да изберем тримерна геометрия, върху която да бъде приложено закръглението.
Можем да избираме ръбове, стени, тримерни елементи или контури.
Ще започна с избирането на тези ръбове.
Когато инструментът е активен мога да избирам дори ръбове, които не се виждат Ако опцията "full preview" е включена в графичната област се появява предварителен изглед на закръглението.
Oт това поле тук можем да зададем радиус на закръглението.
Нека приемем зададените настройки с окей.
Във "feature manager design tree" се появява записа "fillet1" пред иконата няма знак плюс, защото не съдържа скица.
Kогато го изберем от бутона "edit features" ни се отваря отново "property manager" и можем да го редактираме.
Като включа отметката "multiply radios fillet" мога да задам различни стойности за всеки един избран ръб, като виждам стойността в тези влакчета в графичната област.
След като натисна "enter" предварителния изглед се актуализира.
Ще приема зададените настройки и ще стартираме инструмента още веднъж.
Ще посоча този ръб тук.
От предварителния изглед виждаме, че закръглението ще се приложи по цялата периферия на тримерното тяло.
Това е така, защото е включена отметката "tangent propagation", с която "Solidworks" разбира, че трябва да приложа закръглението на всички ръбове, които са тангенциално свързани.
Ако я изключа закръглението ще се приложи само на конкретно избраният ръб.
Ще я оставя включена и ще дам окей.
Стартирам за трети път инструмента и този път няма да избера ръб, а ще избера ето тази стена.
От предварителния изглед виждаме, че когато изберем стена, закръглението се прилага на всичките и прилежащи ръбове.
Това може да ни спести доста време, вместо да ги избираме един по един.
Ще се откажа от направения избор, като с десен бутон върху полето дам "clear selection".
Сега ще посоча този ръб и с десен бутон на мишката върху него ще избера "select loop".
"Solidworks" автоматично избра всички съседни ръбове, като затвори контура.
От тази стрелка мога да избера ръбовете, които принадлежат на другата стена.
Отново ще се откажа от направеният избор, за да ви покажа, как можем да изберем цял тримерен градивен елемент.
А това става като разгънем "feature manager design tree" от плюса тук и го изберем от дървото.
В графичната област виждаме, че закръглената ще се приложи на всички прилежащи ръбове на тримерния градивен елемент.
Ще се откажа и от този избор.
Методите "phase fillet" и "variable fillet" също се използват за по специфични нужди.
Засега няма да се спираме на тях.
Сега ще разгледаме методът "full round fillet".
Ще го активираме от бутона му тук Виждате, че "property manager" изцяло се смени.
По-надолу има три полета, които ни подсказват, че трябва да изберем три стени като иконките в ляво от тях ни показват, в каква последователност да ги изберем.
Ще започна с тази стена и за да ти вярвам следващото поле ще натисна десен бутон на мишката.
След което ще избера горната стена и отново ще дам десен бутон на мишката, за да активирам следващото поле.
Ще завъртя детайла и ще избера тази стена.
С десен бутон ще дам OK.
"Solidworks" премахна междинната стена, като добави закръгление между двете срещуположни.
Видяхте, че инструмента "fillet" е много гъвкав и има много опции.
Oтделете му повече време, за да ги усвоите всички.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Инструментът Fillet:
не изисква да се посочи или изчертае скица.
изисква да се посочи или изчертае скица.
 
Инструментът Fillet служи:
за добавяне на закръгления на тримерни елементи.
за добавяне на вдлъбнатини.
за създаване на кръгли тримерни елементи.

Въпроси и отговори

 • Как да повторя команда?

  Анелия Танчева:

  Има ли в SW опция за повтаряне на последната използвана команда, както примерно space bar/enter в AutoCAD, или ако искам да използвам дадена команда (както в случая Fillet) няколко последователни пъти, трябва да я пускам от иконката или съответния shortcut? 

  Младен Георгиев:

  Клавишът Enter изпълнява последнатакоманда. Също от контекстното меню в графичната област може да изберете Recent Commands за да видите последнитеняколко команди. Някои инструменти имат "пин" във Property manager, който ако натиснетеостават активни. Така може да ги използвате няколко пъти. 

  Анелия Танчева:

  Enter при мен извиква 3D 'кутията' с различните изгледи... От къде мога да променя това? 

  Анелия Танчева:

  Намрих го :) От Options, Customize и след това Keyboard 

  Младен Георгиев:

  По подразбиране Enter трябва да изпълнявапоследната команда, а Spacebar да отваря прозореца Orientation. Вероятно при васнастройките са били променени.

 • Как да създам просто зъбно колело (напр. с прави еволвентни зъби)?

  Олег:

  Има ли инструмент в SW, чрез който да се зададат брой зъби, модул и т. н. и профилът на зъба да се изчертае автоматично?
  Аналогичен е въпросът и за винтовите съединения.

  Младен Георгиев:

  Да лесно можете да построите профила на зъбно колело с еволвентни зъби. Зацелта трябва да разполагате със инсталация на SolidWorks Professional илиPremium. Активирате си Add-in добавката Toolbox. В Design Library таба на Task Pane кликвате върху Toolbox. Избирате ISO или DIN стандарта и папката Power Transmission. Избирате си типа зъбноколело (с прави или наклонени зъби, конусно или др. ) и го придърпвате до assembly файла*. Отваря ви се Property Manager в който задаватепараметрите на колелото (модул, брой зъби и др.) Когато сте готов приемате сотметката.

  *Ако искате да създадете Part файл на колелото, тогава в Task Pane върху типа зъбно колело,което сте избрали натискате десен бутон и избирате Create Part