Бързо въвеждане на текст в основната таблица (Title blocks)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Имаме да свършим още малко работа по нашата рамка, за да стане още по-лесна за използване.
В този урок ще дефинираме, кои бележки от таблицата могат да се редактират без да се налага да влизаме в режим "edit sheet format".
На екрана виждаме чертеж с форматната рамка, която създадохме в миналия урок.
Също има изглед на модела, който използвахме, за да обвържем потребителските свойства за наименование, номер и материал.
Започваме като влезем в режим "edit sheet format".
След това върху празно място на листа натискаме десен бутон и избираме "define title block".
Отваря се "property manager, title block table".
Избираме текстовите бележки, в които трябва да въвеждаме текст лесно.
Избираме ги в последователността, в която желаем да ги попълваме.
От тези стрелки може да ги пренаредим ако желаем.
От полето "tooltip" може да си въведем подсказки, които да виждаме като ги посочим.
По подразбиране виждаме потребителските свойства, към които са обвързани.
Оставяме ги така.
Този правоъгълник го редактираме, така че да очертава приблизително таблицата.
Като сме готови натискаме окей и излизане от режима "edit sheet format".
Сега като поставим курсора върху правоъгълника, до курсора се появява икона, която ни подсказва, че в таблицата има текстови полета, които може да изберем и редактираме.
Кликваме два пъти и те се оцветяват в синьо.
Кликваме върху първото поле и въвеждаме желания текст.
Когато натиснете "enter" автоматично се активира следващото поле, като се спазва последователността, която дефинирахме в "property manager".
Попълваме полетата, които желаем.
Когато сме готови натискане отметката.
Така лесно и бързо въведохме желаната информация в таблицата.
Ако отворим "file properties" на чертежа ще видим, че съответните полета са се обновили.
Същото важи и ако отворим модела и видим неговите потребителски свойства.
Връщаме се в чертежа и записваме рамката като използваме командата "save sheet format".
Избираме папката "aula sheet formats" и я презаписваме върху старата.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Възможно ли е да се въвежда текст в основната таблица, без да се влиза в режим Edit Sheet Format?
Да, като предварително във форматната рамка се укаже кои текстови бележки могат да се редактират. 
Не, изисква се да се влезе в режим Edit Sheet Format и да се направят нужните корекции.