Как да започнем? Разбиване на детайла на прости градивни елементи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този модул ще разгледаме някои специфични теми при моделирането на единични детайли.
Нека си представим, че имаме чисто нов празен файл в главата си идеята за това, какво трябва да се получи.
Първият въпрос, който изниква е откъде да започнем.
Трябва да подберем внимателно, кой е основният профил на детайла.
Според него трябва да изберем, с кой инструмент ще започнем и да добавим първият градивен елемент Нека разгледаме този детайл за пример.
Неговият профил е бил скициран в равнината "front" и след това с инструмента "extruded Boss/Base" е добавен първият градивен елемент.
След това са добавени останалите градивни елементи.
Ако сте напълно начинаещи със "Solidworks" преди да започнете разбийте детайла на възможно най-много прости стъпки.
Сега ще разгледаме още малко примери.
Този детайл е започнат с инструмента "revolve Boss/Base", като профилът му е скициран и след това завъртян около ос.
После отново са добавени останалите градивни елементи При детайли от този тип е подходящо да се започне с инструмента "swept Boss/ base".
Като профилът на детайла е изтеглен по траекторията.
След това са добавени две фаски.
Това са два абсолютно еднакви детайла, но построени по различен начин.
Нека ги разгледаме подробно.
При първият е използван този профил.
А при вторият - този.
След което са добавени останалите градивни елементи.
До един и същи резултат може да достигнем, като използваме различни инструменти или като започнем от различен профил на детайла.
Няма правилен и грешен начин.
Важно е да получим формата и размерите, които желаем, като се стремим да сме максимално ефективни.
Тук трябва да се има предвид, какво ще е поведението на модела при евентуални бъдещи промени.
Спомняте си, че засегнахме тази тема на ниво скица, а в един от следващите уроци ще я разгледаме и на ниво детайл.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой-подход е препоръчителен при моделиране на детайл:
да се разбие на няколко прости стъпки;
да се направи с възможно най-малко стъпки, макар и по-сложни.

Въпроси и отговори