Скриване и показване на компоненти (Hide & Show Components)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме начините за скриване и показване на компоненти в сглобените единици.
Също и как може да ги направим прозрачни.
Нека си представим, че искаме да скрием ремъчната шайба, за да може да видим шпонката отдолу.
Един от начините е да я посочим във "feature manager".
Поява се изкачаща лента, в която има две икони с очила.
Първата е "hide components", която като натиснем ще скрием съответният компонент.
Втората е "change transparency", която ще направи компонента прозрачен.
За да скрием ремъчната шайба ще изберем "hide components".
Тя изчезва от екрана, а във "feature manager" иконата ѝ стана прозрачна.
Когато скриваме компонент той остава зареден в паметта и е наличен в сглобената единица.
Просто временно го премахване от екрана, за да си осигурим достъп до други детайли.
Това е различно от потискането на компонент.
Потиснатите компоненти не се зареждат в паметта и не са налични в глобените единици.
Всички връзки, на които са били наложени също се потискат с тях.
За да покажем обратно ремъчната шайба избираме я от "feature manager" и тогава имаме бутона "show components".
Друг начин е като изберем детайла, директно от графичната област.
Отново ни се появява изскачащата лента и там имаме същите бутони.
Нека отново я скрием.
Заедно с нея нека скрием и двете опори, като ги изберем с натиснат бутона "ctrl".
След като го отпуснем се появява лентата и избираме "hide components".
Нека изследваме движението.
Виждате, че макар и да са скрити детайлите, връзките между тях се запазват.
Чрез бутона "show/ hide components" приключване в режим, в който в графичната област се показват скритите детайли.
Оттук може да изберем детайл, който искаме да се покаже и след като натиснем бутона "exit show-hidden" в графичната област виждаме детайлите, които не са скрити.
Сега нека направим конзолата прозрачна, като я изберем и натиснем бутона "change transparency".
Така имаме възможност да виждаме през нея.
Може да изключим прозрачността, отново като я изберем и натиснем същия бутон.
Ще разгледаме още един метод.
Тук отгоре във "feature manager" има стрелки, които като натиснем се отваря панел, което се нарича "display plane".
В него имаме четири колони.
Първата е "hide/ show", а последната е "transparency".
Останалите две ще разгледаме в следващия урок.
За да скрием детайл може да натиснем иконата срещу името му в първата колона.
Скритите детайли имат прозрачни икони.
Когато натиснем повторно върху тях, детайлите се показват.
Аналогично като клекнем в последната колона променяме прозрачността им.
И накрая, как може бързо да скриваме и показваме детайли, като използваме шорткъти от клавиатурата? Трябва единствено да посочим детайла, което искаме да скрием и да натиснем бутона "tab" от клавиатурата.
За да покажем обратно детайл използваме клавишната комбинация "shift+tab", докато курсора се намира върху неговото положение.
Възможността да скриваме и показваме компоненти или да ги направим прозрачни, ни позволява да настроим визуализацията на сложни сглобени единици и да работим по-лесно с тях.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е разликата между скритите и потиснатите компоненти?
Скритите компоненти са налични в сглобената единица, но временно не се виждат. Потиснатите компоненти не се зареждат в сглобената единица и не са налични докато са в това състояние
Потиснатите компоненти са налични в сглобената единица, но временно не се виждат. Скритите компоненти не се зареждат в сглобената единица и не са налични докато са в това състояние
 
Как може да се скрие и покаже детайл, като се използват клавишни комбинации от клавиатурата?
За да се скрие детайл, се посочва с курсора и се натиска бутона Tab от клавиатурата. За да се покаже, се натиска комбинацията Shift + Тab, докато курсора се намира върху неговото положение
За да се скрие детайл, се посочва с курсора и се натиска бутона Shift от клавиатурата. За да се покаже, се натиска бутона Тab, докато курсора се намира върху неговото положение