Взимане на размери от модела (Measure Tool)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме един много полезен и често използван инструмент - "measure".
Използваме го, когато не се налага да взимаме размери от модела.
Инструментът е универсален и с него може да измерим всичко, което ни се наложи.
Нека го разгледаме.
Инструментът се намира в раздела "evaluate" на "command manager".
Ако не виждате раздела, трябва с десен бутон да кликнете върху името на другите и да сложите отметка пред името му.
Сега нека го стартираме.
Отваря се диалогов прозорец, а курсорът се променя на линийка с ролетка.
Ако не виждате целият диалогов прозорец, с тези стрелки тук можете да го разпънете или свиете.
Най-напред нека изберем един връх.
В диалоговия прозорец виждаме координатите на избраният връх.
Същата тази информация я имаме и в флак, в графичната област.
Докато е избран този връх нека посочим и още един.
В диалоговия прозорец виждаме разстоянието между двата върха и неговата проекция по осите "x, y, z".
В графичната област, разстоянието е с черна линия и към нея имаме флак с действителния размер, а с червена виждаме проекцията му по ос "x", със зелена по "y", а със синя по "z".
За да направим ново изнервене, трябва да изчистим полето с избраните елементи.
Можем да го направим като с десен бутон върху него изберем командата "clear selection" или просто кликнем на празно място в графичната област.
Сега нека изберем ръб.
В диалоговия прозорец, и в географската област виждаме дължината на ръба.
Ако изберем втори ръб, най-напред в диалоговия прозорец виждаме, че те са успоредни.
По-надолу виждаме разстоянието между тях, както и проекциите на това разстояние по осите "x, y, z" и най-отдолу виждаме общата дължина на двата избрани ръба.
В графичната област във флага, виждаме разстоянието между ръбовете.
Сега нека изберем стена.
Инструментът ни показва нейната площ и периметъра.
Може да правим всякакви комбинации.
Например да измерим разстоянието между стена и ръб.
Също може да взимаме и ъглови размери, като изберем 2 стени.
Виждаме, че ъгъла между тях и 135 градуса или 2 ръба.
Имаме същият ъгъл.
Ако изберем отвор, тогава инструментът ни показва площа на стената, периметърът и диаметърът на отвора.
При избрани два отвора можем да измерим междуосовото разстояние между тях.
Най-отгоре виждаме, че разстоянието между осите на двата отвора е 70 милиметра.
От този бутон можем да настроим инструмента да ни покаже минималното разстояние между двата отвора.
Виждаме, че той е 38 милиметра.
От флага в графичната област, също можем да променим тази настройка и този път нека видим максималното разстояние.
То е 102 милиметра.
Ако включим режима "point-to-point", тогава можем да взимаме разстояние между произволни точки.
Ще кликна веднъж тук на произволно място и още веднъж тук, отново на произволно място.
Отново виждаме разстоянието между двете точки, както и проекцията му по осите "x, y, z".
Видяхте, колко възможности има този инструмент.
За да ги запомните упражнете нещата от урока.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С помощта на кой инструмент могат да се вземат размери от модела?
Measure tool
Line measure
Smart Dimension
 
Размер може да се вземе, като се посочат:
възможно е да се посочат по единични или всякакви комбинации между стени, ръбове, върхове, елементи от скица и др.
Само между две точки.
Необходимо е двата елемента да са еднакви, например две стени, два ръба и т.н.

Въпроси и отговори

 • Как да намеря табовете

  Николай:

  Не мога да си активирам табът evaluate

  Младен Георгиев:

  Нямате табове защото сте изключили Command manager. Това което виждате в момента са стандрни ленти с инструменит. За да го включите отново, натиснете десен бутон на мишката докато е върху лентите с инструменти и сложете отметка пред Command manager.

 • Захари   Даскалов:

  Видимо въпросът на Веселин Милетиев няма нищо общо с урока от курса Solidworks. Там по посоченото не се говори за периметър на отвора. Има класически понятия в геометрия-та. Цилиндър, основан на окръжност и образуваща. Окръжността има радиус, диаметър и периметър - линейна дължина на окръжността. Всичко това са размери в метрична система. Добре е, че софтуерът на програмата отваря справочни прозорци с изчислени параметри на първичните елементарни площи на изчертаните тела. Понятие "периметър на отвора" не би трябвало да съществува. Поне това си спомням от времето, когато ходих на училище 1960-1973гг.

  Веселин Милетиев:

  На 2,38 минута от видеото се споменава периметъра на отвора. В прозореца Measure е изписан и Perimeter. Отговорът на г-н Даскалов потвърждава моето съмнение, че такова понятие не би трябвало да съществува - такъв е и моят спомен от периода 1970-1981 г.

  Захари   Даскалов:

  Да потърсим за обяснение експерт Младен Георгиев. Известно е, че се е оттеглил от системата, но ще му звъним по моб. Но, ако се върнем на въпроса, невероятно е това да е "сумата от дължините на окръжностите в двата края на отвора". Въпреки всичко не е беда. Важното е, че софтуерът е перфектен.

  Веселин Милетиев:

  Ако направим опит с конусен отвор, изчисленията потвърждават моето твърдение. Забележката ми беше, че понятието периметър на отвор не е коректно.

  Захари   Даскалов:

  Нека се опитаме да разберем по посоченото и елементарни изчисления, че периметър на отвора е цилидричната повърхнина със зададена образуваща от 24 mm и изчислена площ ... съответно.

  Младен Георгиев:

  Системата ви дава периметър на избраната повърхност - в този случай е цилиндрична и дава периметъра на двата ръба (окръжности). Ако гледате урока още веднъж, преди измерването на отвора, е посочено измерване на една от стените на детайла, където отново имаме площ и периметър на повърхността - дължината на всички външни и вътрешни контури.

  Борислав Б. Хъшовски:

  Тук въпросът опира до понятието "периметър на тримерна повърхнина", за което не са ни споменавали в училище (говорили сме само за периметри на равнинни фигури т.е. сумата от дължините на рубовете). В случая с отвора сумата от дължините на ръбовете (периметър на тримерна повърхност) е сумата от перинетрите на 2 окръжности.