Взимане на размери от модела (Measure Tool)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме един много полезен и често използван инструмент - "measure".
Използваме го, когато не се налага да взимаме размери от модела.
Инструментът е универсален и с него може да измерим всичко, което ни се наложи.
Нека го разгледаме.
Инструментът се намира в раздела "evaluate" на "command manager".
Ако не виждате раздела, трябва с десен бутон да кликнете върху името на другите и да сложите отметка пред името му.
Сега нека го стартираме.
Отваря се диалогов прозорец, а курсорът се променя на линийка с ролетка.
Ако не виждате целият диалогов прозорец, с тези стрелки тук можете да го разпънете или свиете.
Най-напред нека изберем един връх.
В диалоговия прозорец виждаме координатите на избраният връх.
Същата тази информация я имаме и в флак, в графичната област.
Докато е избран този връх нека посочим и още един.
В диалоговия прозорец виждаме разстоянието между двата върха и неговата проекция по осите "x, y, z".
В графичната област, разстоянието е с черна линия и към нея имаме флак с действителния размер, а с червена виждаме проекцията му по ос "x", със зелена по "y", а със синя по "z".
За да направим ново изнервене, трябва да изчистим полето с избраните елементи.
Можем да го направим като с десен бутон върху него изберем командата "clear selection" или просто кликнем на празно място в графичната област.
Сега нека изберем ръб.
В диалоговия прозорец, и в географската област виждаме дължината на ръба.
Ако изберем втори ръб, най-напред в диалоговия прозорец виждаме, че те са успоредни.
По-надолу виждаме разстоянието между тях, както и проекциите на това разстояние по осите "x, y, z" и най-отдолу виждаме общата дължина на двата избрани ръба.
В графичната област във флага, виждаме разстоянието между ръбовете.
Сега нека изберем стена.
Инструментът ни показва нейната площ и периметъра.
Може да правим всякакви комбинации.
Например да измерим разстоянието между стена и ръб.
Също може да взимаме и ъглови размери, като изберем 2 стени.
Виждаме, че ъгъла между тях и 135 градуса или 2 ръба.
Имаме същият ъгъл.
Ако изберем отвор, тогава инструментът ни показва площа на стената, периметърът и диаметърът на отвора.
При избрани два отвора можем да измерим междуосовото разстояние между тях.
Най-отгоре виждаме, че разстоянието между осите на двата отвора е 70 милиметра.
От този бутон можем да настроим инструмента да ни покаже минималното разстояние между двата отвора.
Виждаме, че той е 38 милиметра.
От флага в графичната област, също можем да променим тази настройка и този път нека видим максималното разстояние.
То е 102 милиметра.
Ако включим режима "point-to-point", тогава можем да взимаме разстояние между произволни точки.
Ще кликна веднъж тук на произволно място и още веднъж тук, отново на произволно място.
Отново виждаме разстоянието между двете точки, както и проекцията му по осите "x, y, z".
Видяхте, колко възможности има този инструмент.
За да ги запомните упражнете нещата от урока.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Размер може да се вземе, като се посочат:
възможно е да се посочат по единични или всякакви комбинации между стени, ръбове, върхове, елементи от скица и др.
Само между две точки.
Необходимо е двата елемента да са еднакви, например две стени, два ръба и т.н.
 
С помощта на кой инструмент могат да се вземат размери от модела?
Measure tool
Line measure
Smart Dimension

Въпроси и отговори

 • Как да намеря табовете

  Николай:

  Не мога да си активирам табът evaluate

  Младен Георгиев:

  Нямате табове защото сте изключили Command manager. Това което виждате в момента са стандрни ленти с инструменит. За да го включите отново, натиснете десен бутон на мишката докато е върху лентите с инструменти и сложете отметка пред Command manager.

 • Захари   Даскалов:

  Видимо въпросът на Веселин Милетиев няма нищо общо с урока от курса Solidworks. Там по посоченото не се говори за периметър на отвора. Има класически понятия в геометрия-та. Цилиндър, основан на окръжност и образуваща. Окръжността има радиус, диаметър и периметър - линейна дължина на окръжността. Всичко това са размери в метрична система. Добре е, че софтуерът на програмата отваря справочни прозорци с изчислени параметри на първичните елементарни площи на изчертаните тела. Понятие "периметър на отвора" не би трябвало да съществува. Поне това си спомням от времето, когато ходих на училище 1960-1973гг.

  Веселин Милетиев:

  На 2,38 минута от видеото се споменава периметъра на отвора. В прозореца Measure е изписан и Perimeter. Отговорът на г-н Даскалов потвърждава моето съмнение, че такова понятие не би трябвало да съществува - такъв е и моят спомен от периода 1970-1981 г.

  Захари   Даскалов:

  Да потърсим за обяснение експерт Младен Георгиев. Известно е, че се е оттеглил от системата, но ще му звъним по моб. Но, ако се върнем на въпроса, невероятно е това да е "сумата от дължините на окръжностите в двата края на отвора". Въпреки всичко не е беда. Важното е, че софтуерът е перфектен.

  Веселин Милетиев:

  Ако направим опит с конусен отвор, изчисленията потвърждават моето твърдение. Забележката ми беше, че понятието периметър на отвор не е коректно.

  Захари   Даскалов:

  Нека се опитаме да разберем по посоченото и елементарни изчисления, че периметър на отвора е цилидричната повърхнина със зададена образуваща от 24 mm и изчислена площ ... съответно.

  Младен Георгиев:

  Системата ви дава периметър на избраната повърхност - в този случай е цилиндрична и дава периметъра на двата ръба (окръжности). Ако гледате урока още веднъж, преди измерването на отвора, е посочено измерване на една от стените на детайла, където отново имаме площ и периметър на повърхността - дължината на всички външни и вътрешни контури.

  Борислав Б. Хъшовски:

  Тук въпросът опира до понятието "периметър на тримерна повърхнина", за което не са ни споменавали в училище (говорили сме само за периметри на равнинни фигури т.е. сумата от дължините на рубовете). В случая с отвора сумата от дължините на ръбовете (периметър на тримерна повърхност) е сумата от перинетрите на 2 окръжности.