Проверка за колизии между движещи се компоненти в механизми (Collision Detection)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В един от предишните уроци разгледахме, как може да проверим за колизии статични детайли.
В този урок ще разгледаме, как може да проверим детайли, които се движат, дали се засичат.
Това може да направим с един от двата инструмента "move component" или "rotate component".
Преди да започнем нека потиснем връзката за ъгъл между основата и конзолата.
Направихме това, за да може да въртим конзолата около оста ѝ.
Когато го правим виждаме ясно, че тя се засича с основата.
Ако обаче изследваме по-сложен механизъм може да пропуснем това.
Затова сега ще видим, как "Solidworks" може да го провери вместо нас.
Нека стартираме инструмента "move component".
В предишните уроци вече разгледахме, как с него можем да местим компоненти свободно.
Сега ще включим опцията "collision detection".
Когато направихме това отдолу се появиха няколко нови опции.
Когато е избрана опцията "all components" "Solidworks" ще провери цялата сглобена единица за колизии.
В този урок обаче ще използваме "these components".
В полето трябва да посочим конзолата и основата.
Така ще проверим дали има колизии между тези два детайла, докато се движат.
След като сме ги избрали трябва да натиснем бутона "resume drag".
Kогато опцията "stop at collision" е включена детайла, който влачим ще спре, когато се засече с другия.
Така може да проверим неговото максимално движение.
По-надолу в "advance options" са включени опциите "highlight faces , sound".
При това положение, когато "Solidworks" засече колизия ще освети стените, които се пресичат и ще чуем звук.
Сега нека хванем конзолата и започнем да я влачим.
В момента, в който опря в основата движението спря.
Стените, които се опират се оцветиха в синьо и чухме звук.
Така знаем, че това е граничното положение на конзолата.
Ако желаем сега може да стартираме инструмента "measure" и да измерим ъгъла между нея и основата или пък да вземем други размери, които ни интересуват.
Сега опитайте вие да приложите тази техника.